Log in
    

Kursy wspinaczkowe

Kurs skałkowy (14-19 czerwca, Sokoły)
Od Wtorek 14 czerwiec 2022 -  09:00am
Do Niedziela 19 czerwiec 2022 - 05:00pm
Odsłon : 609

Jeśli czytasz drytooling.com.pl i podoba Ci się nasz sposób przekazywania wiedzy, to zapraszamy na kurs skałkowy podczas którego będzie więcej praktyki niż teorii ;-). Mamy jedno wolne miejsce w Sokolikach, kurs prowadzi Michał Makowski Poniżej szczegóły:

Kurs skałkowy (lub inaczej kurs wspinaczki skalnej)  to 6 dniowy kurs podczas którego nauczysz się podstaw wspinania na drogach sportowych, tradycyjnych i wielowyciągowych. Oprócz tego, że spędzisz sporo fajnego i intensywnego czasu w skałach to kurs jest „wejściówką“ do klubu wysokogórskiego lub późniejszego kursu taternickiego.

Damian Granowski

wspinanie-trad-na-malinowej-rysie-rudawy.jpg

Magdalena Trólka na Malinowej Rysie V+ w Rudawach. Fot. Damian Granowski

Na kursie skałkowym nauczysz się:

- wspinania na wędkę

- zjazdów na linie

- wspinania na prowadzeniu na drogach sportowych

- wspinania na drogach z asekuracją własną (trad)

- wspinania na drogach wielowyciągowych obitych

- wspinania na drogach wielowyciągowych z asekuracją własną

- podstaw autoratownictwa

Oprócz tego na kursie będą prowadzone wykłady teoretyczne (w przerwach pomiędzy wspinaniem):

- Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.

- Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją). 

- niebezpieczeństwa wspinaczki sportowej

- podstawy treningu wspinaczkowego

- Układanie optymalnego treningu wspinaczkowego

- taktyka wspinaczkowa na wyjazdach (weekendowych i dłuższych tripach)

- formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i możliwości wspinaczkowe w różnych rejonach skałkowych.

- zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).

- normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczkowym, zagadnienia ochrony przyrody.

- historia wspinania

Czas trwania: 6 dni (z czego 5 w terenie). Opcjonalnie 8 dni (4 dni na Jurze, 4 dni w Sokołach)

Miejsce: zajęcia prowadzone są na Jurze południowej (okolice Krakowa). Oczywiście na życzenie uczestników/pogody możemy zmienić miejsce na np. Jurę Północną/Czarnorzeki/Sokoliki. Możliwa jest też opcja mieszana (np. 2 dni na Jurze (wapień), 2 w Sokołach (granit)).

Ilość uczestników: maksymalnie czterech na jednego instruktora.

Cena kursu obejmuje: szkolenie przez instruktora wspinaczki, korzystanie z atestowanego sprzętu wspinaczkowego, materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu wspinania po drogach ubezpieczonych z informacją o ewentualnej kwalifikacji na kurs wspinania na własnej asekuracji.

Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

Przy zgłoszeniu się 4 osób możemy umówić się na indywidualny termin.

Dokonać rezerwacji możesz przez formularz na "kontakt". Wszelkie niestandardowe pytania proszę wysyłać również przez ten formularz. W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny (794010870).

Bartek Nowak na prowadzeniu na Filarze Wroniej Baszty, Dol. Kobylańska

Bartek Nowak na prowadzeniu na Filarze Wroniej Baszty, Dol. Kobylańska. Fot. Damian Granowski

Szczegółowy program kursu skałkowego

Kurs przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru górskiego. Daje również podstawy do korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Ukończenie i zaliczenie kursu uprawnia do uczestnictwa w kursie taternickim. Wymagane jest ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez obojga rodziców (prawnych opiekunów).

Kurs prowadzony jest w formie zajęć praktycznych w skałach przeplatanych teorią. Zajęcia praktyczne oprócz wspinania w skałach mogą być realizowane na sztucznych ściankach wspinaczkowych lub innych obiektach do tego celu przygotowanych (np.: bunkry, murki, drzewa itp.). Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem części praktycznej, nie muszą mieć charakteru wykładów wygłaszanych w sali, mogą być prowadzone w inny sposób, np. w terenie w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych.W ramach kursu muszą się odbyć zajęcia na zrzutni (nauka wyłapywania odpadnięć).

Czas trwania: Kurs trwa 6 dni, z czego 5 dni musi odbyć się w terenie.

Liczba szkolonych: Do czterech kursantów na jednego instruktora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez instruktora szkolącego. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kursantowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Warunkiem zaliczenia kursu i skierowanie na kurs taternicki, jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV w skali UIAA.

Treści zajęć teoretycznych:

Omówienie podstawowego sprzętu wspinaczkowego.

Teoria asekuracji (bouldering – asysta, wspinaczka na wędkę, z dolną asekuracją).

Zjazdy na linie, wychodzenie po linie.

Podstawowe formacje skalne.

Niebezpieczeństwa wspinania ze szczególnym uwzględnieniem wspinania skałkowego.

Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Formy uprawiania wspinaczki, style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał (Nasze Skały, i inne organizacje).

Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

Historia wspinania (opcjonalnie).

Treść zajęć praktycznych:

wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży (podwójną ósemką)

praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, bloker, prusik, węzeł francuski, (opcjonalnie skrajny tatrzański, podwójny zderzakowy)

zwijanie i przenoszenie liny

dobór sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu

samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.)

wykorzystanie punktów naturalnych

właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych, łączenie punktów asekuracyjnych

prawidłowe prowadzenie lin jedno i dwutorowo (opcjonalnie), używanie liny pojedynczej oraz lin połówkowych (opcjonalnie)

budowanie stanowisk do wędki z wykorzystaniem punktów naturalnych, spitów/ringów, wykorzystanie stanowisk górnych do wędkowania (podwieszanie liny w łańcuchu stanowiskowym);

budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich

obsługa przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania (przyrządy typu kubek – dowolny rodzaj)

obsługa przyrządów wielofunkcyjnych (np. typu ATC Guide, Reverso, Pivot itp.) na górnym stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego odblokowywania go pod obciążeniem

wykorzystanie półwyblinki z karabinkiem HMS do asekuracji (wybieranie, hamowanie, blokowanie)

obsługa przyrządu typu półautomat: Click Up, Smart, Gri Gri, Eddy itp. -asekuracja (wybieranie, hamowanie, blokowanie)

przewiązywanie liny przez ring zjazdowy/stanowisko zjazdowe; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania

zakładanie stanowisk zjazdowych, przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu

zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją, zjazd ze stanowiskiem pośrednim

rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu (np. przejście ze zjazdu do podchodzenia po linie)

wychodzenie po linie (prusikowanie)

opuszczanie partnera na linie z górnego stanowiska

podstawy rozgrzewki przed wspinaniem

zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i technikami ich pokonywania (wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna)

zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; asysta (spotowanie)

praktyczna umiejętność wykorzystywania przewodników wspinaczkowych (odnajdywanie skały i drogi wspinaczkowej) korzystanie z aplikacji internetowych (opcjonalnie)