Log in
    

Akademicki Klub Turystyczny „Rozdroże” jest jednostką krakowskiego Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Podstawowym celem działalności Klubu jest rozwijanie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę i krajoznawstwo, wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.