Log in
    

Druga klasa przewodnicka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zakończył się kurs na wyższy stopień klasy przewodnickiej. Nowi przewodnicy będą mogli prowadzić swoich klientów poza szlakami oraz łatwymi drogami wspinaczkowymi.

alt

Od grudnia 2009 do 31.3.20011 trwał kurs przewodnicki organizowany przez Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego. Kierownikiem kursu był Adam Marasek, a wykłady i szkolenia prowadzili przewodnicy wysokogórscy z PSPW. Egzaminy wstępne odbyły się jesienią 2009 roku na skałach w rejonie Stawów Gąsienicowych. W skład egzaminatorów weszli: Adam Marasek, Ryszard Gajewski oraz Marcin Kacperek.

Do egzaminu podeszli: Jakub Hornowski, Grzegorz Wiercioch, Andrzej Krzeptowski Sabała, Marcin Witek, Andrzej Marasek, Bartek Zwijacz Kozica, Maciej Jakubiak, Andrzej Chrobak i Jakub Brzosko. Wszyscy podchodzący do egzaminu wstępnego musieli przedłożyć wykaz przejść dróg letnich i zimowych, który uprawniał ich do aspirowania na przewodnika wyższej klasy.

To był warunek podstawowy dla wszystkich. Na kurs zgłosiło się więcej chętnych, lecz ze względu na brak wykazu przejść o odpowiedniej skali trudności nie zostali zakwalifikowani na kurs. Egzaminacyjnym zadaniem było pokonanie drogi (trudności ok. IV stopnia) w rakach i z czekanami, zakładając własną asekurację. Egzamin zaliczyli wszyscy. Od tego momentu rozpoczęło się szkolenie adeptów. W skład kursu wchodziły wykłady teoretyczne z topografii wybranych rejonów tatrzańskich, prowadzone przez Włodka Cywińskiego, oraz wykłady przyrodnicze (w formie wycieczek terenowych) z Pawłem Skawińskim.

Oprócz tego odbyły się: kurs lawinowy, prowadzony przez Marcina Kacperka, kurs skiturowy, prowadzony przez Mieczysława Ziacha, polegający na nauce zakładania śladu podczas prowadzenia „klienta”. Kursanci musieli również odbyć szkolenia w mniejszych grupach, m.in. z tzw. prowadzenia na „krótkiej linie”. Ta metoda prowadzenia ludzi w górach jest bardzo popularna (i znacznie przyspiesza czas pokonywania skalnych trudności), ale jednocześnie wymaga od przewodnika ogromnej koncentracji i dobrego wyszkolenia. Kursanci pod okiem Ryszarda Gajewskiego, Piotra Konopki oraz Mieczysława Ziacha zajęcia te odbywali na Mnichu, Zadnim Mnichu oraz Świnicy.

Dodatkowo każdy z uczestników kursu miał za zadanie przejść wytypowane przez instruktorów drogi letnie i zimowe w Tatrach. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych szkoleń, odbył się w dniach 26-28 kwietnia 2011 roku egzamin końcowy. Składał się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Oprócz pisemnych testów odbył się egzamin ustny. Swoje wyszkolenie techniczne absolwenci kursu prezentowali na skałkach w rejonie Jastrzębiej Turni, gdzie oprócz klasycznego prowadzenia za sobą klienta na krótkiej linie, przyszli przewodnicy musieli wykazać się sprawnym opanowaniem różnych technik opuszczania na linie człowieka, czy tzw. autoasekuracją...

więcej czytaj na stronach tygodnika podhalańskiego