Log in
    

Alpenverein – nie tylko korzyści ubezpieczeniowe

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dziś spróbuję prześwietlić, jakie mamy korzyści z należenie do organizacji w Alpenverein. Nie jest tajemnicą, że na popularność Alpenverein, wśród osób aktywnych outdoorowo, wpływa korzystne ubezpieczenie. Od 2012 roku jest alternatywne ubezpieczenie w postaci oferty PZU (Bezpieczny Powrót). O tym drugim ubezpieczeniu napiszę w osobnym artykule, a tutaj możecie dowiedzieć się trochę o korzyściach uzyskanych z członkowstwa w Alpenverein. 

Aby tekst był czytelniejszy w niektórych fragmentach odsyłam po szczegółowe informacje do „załączników“, czyli odpowiednich fragmentów wrzuconych na drugiej stronie artykułu. Jeśli chcesz szybko przeczytać podsumowanie w postaci plusów / minusów ubezpieczenia, to zapraszam na koniec artykułu.

Od 2002 roku Polacy mają możliwość należenia do organizacji Alpenverein Polska , która jest oddziałem Alpenverein Austria (OeAV) z siedzibą w Wiedniu. Porównując – jest to trochę jak nasze PTTK, tylko skala trochę inna ;-).

Nadrzędnym celem Alpenverein (z niem. - Towarzystwo Alpejskie) jest łączenie ludzi o wspólnych górskich zainteresowaniach. Obecnie Alpenverein liczy ponad 500 tysięcy członków, a jego początki sięgają 1862 roku, gdy powstało OeAV – zaraz po londyńskim Alpine Club, który jest najstarszą górską organizacją na świecie.

Moją główną motywacją do przystąpienia do Alpenverein było korzystne ubezpieczenie biorąc pod uwagę wspinanie / trekking na Słowacji, wspinanie w innych, zagranicznych, rejonach górskich oraz sporadyczne wycieczki w Alpy.

Nie bez znaczenia są plusy dla członków Alpenverein w postaci zniżek w schroniskach alpejskich). Zazwyczaj jest to 50%. W tym roku na skiturach w Tyrolu płaciłem za noclegi 15 € przez trzy dni. Te 45 € to spora część całorocznej składki.

W pełni respektowane są przez schroniska w Austrii (425 obiektów noclegowych), niemieckim i południowych Tyrolu. Po za tym jest duża szansa, że prawa członków będą respektowane m.in. w schroniskach w Szwajcarii, Francji, we Włoszech, Słoweni, Hiszpanii. Łącznie jest to ponad 1800 schronisk w całej Europie.

Na mocy porozumienia Alpenverein i PTTK wchodzą również w Polsce zniżki w schroniskach. Będą systematycznie wprowadzane zniżki do 20%, w zależności jak dzierżawca schroniska ustali.

Kto może należeć do Alpenverein?

Każdy osoba, która tego chce :-]. Nawet nasze dziecko możemy zapisać.

Zakres polisy w Alpenverein

AWS, czyli Alpenverein Weltweit Service przeznaczona jest dla osób uprawiających amatorsko sporty podwyższonego ryzyka z dziedziny outdooru. Znajdziemy tutaj takie dziedziny jak: wędrówka / rajd pieszy, via ferraty, kolonie młodzieżowe, wyprawy górskie (alpinizm), wspinaczka, narciarstwo (przywyciągowe i pozatrasowe (skituring)), snowboard, zjazdy na sankach, taternictwo jaskiniowe (speleologia), jazda na rowerach (nie tylko w górach), rafting, kajakarstwo górskie, kanioning, yoga, nordic walking, fotografia górska, gimnastyka, podróżowanie.

Co ciekawe ochroną ubezpieczeniową oprócz samej działalności objęty jest również dojazd i powrót.

Jeśli chcecie szybko porównać Alpenverein i Bezpieczny Powrót, bez wgłębiania się w szczegóły to rzućcie okiem na koniec artykułu. Jest tam tabelka z najważniejszymi informacjami.

W pakiecie ubezpieczenia Alpenverein mamy:

Akcja ratownictwa do kwoty 25 tysięcy €.

Leczenie medyczne do 10 tysięcy € (na leczenie ambulatoryjne 2 tysiące € z tej kwoty).

Koszty transportu poszkodowanego/zwłok do kraju bez limitu kwoty.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do 3 miliony €.

Ubezpieczenie ochrony prawnej do 35 000 €.


Przejdźmy teraz do konkretów:

Akcja ratownicza do kwoty 25.000 €

W ramach tej kwoty ubezpieczenie pokrywa koszta akcji ratowniczej oraz doprowadzenia osoby ubezpieczonej do najbliższej drogi lub szpitala. W tym wlicza się akcję helikoptera.

25 tysięcy € to może być mała kwota w niektórych rejonach, więc ubezpieczyciel oferuje podwyższenie limitu kosztów ratowniczyć. Jest wtedy przygotowywana indywidualna polisa na konkretny wyjazd, dostosowana do rejonu ekspedycji.

Leczenie medyczne do 10.000 €

Ta kwota odnosi się do leczenia koniecznego z medycznego punktu widzenia.

Można rozszerzyć tą kwotę do 500 000 € (na usługi ambulatoryjne). 

Jeszcze co do leczenia szpitalnego to wkleję odpowiedni fragment z regulaminu ubezpieczenia:

Koszty leczenia niezbędnego z medycznego punktu widzenia powstałe za granicą (nie w kraju stałego zamieszkania) łącznie z lekami przepisanym przez lekarza, koszty dowozu do odpowiedniego szpitala położonego najbliżej w przypadkach uzasadnionych medycznie do wysokości 10 000 €, z tego 2 000 € może zostać wykorzystane na leczenie ambulatoryjne łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza. W przypadku leczenia ambulatoryjnego łącznie z lekami przepisanymi przez lekarza obowiązuje udział własny w wysokości 70 € na osobę i pobyt za granicą. Kwota ta jest każdorazowo potrącana ze świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego przez GENERALI Versicherung AG, czyli również w przypadku obowiązku świadczenia z tytułu innego ubezpieczenia obowiązkowego lub prywatnego. Na koszty hospitalizacji stacjonarnej ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka wypłacana jest wyłącznie szpitalowi.

Pamiętajcie, że na miejscu jeśli dostaniecie fakturę na przelew, to nie płacicie.  Na koszty hospitalizacji stacjonarnej ubezpieczyciel wypłaca zaliczkę. Zaliczka wypłacana jest wyłącznie szpitalowi. Ty z kolei niezwłocznie wypełniasz formularz szkody, dołączasz oryginalną fakturę i wysyłasz to do Austrii.

Koszt transportu do kraju, bez limitu.

Przewóz z miejsca wypadku z zagranicy nie jest ograniczony limitem kwoty. Bardzo ważny jest wcześniejszy kontakt z TAA (Tyrol Air Ambulance, tel. +43/512/22 422. Język angielski lub niemiecki). Mamy wtedy pewność, że przewiezienie poszkodowanego lub zwłok z zagranicy do kraju zostanie pokryte przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (do 3 milionów €) i ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych (do 35 000 €)

Pozwalam sobie tutaj po raz kolejny wkleić odpowiedni fragment 

Ochroną objęte są zobowiązania odszkodowawcze z tytułu szkód osobowych oraz szkód rzeczowych (odpowiedzialność cywilna), koszty adwokata i koszty sądowe związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko sprawcy wypadku i jego ubezpieczycielowi lub te związane z obroną przed sądem lub urzędem administracyjnym w związku z zarzutem nieumyślnego naruszenia przepisów karnych (ochrona prawna), o ile takowe powstaną w wyniku działalności związkowej krajowych i zagranicznych członków związku.

Pod pojęciem działalności związkowej mamy:

udział we wszelkich imprezach organizowanych przez sekcje ÖAV,

uprawianie (również prywatnie, poza imprezami w ramach sekcji) następujących dyscyplin sportowych: wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych. (Pod pojęciem wypraw na rowerach górskich/trekkingowych rozumie się wyprawy odbywane na drogach leśnych i innych nieutwardzonych drogach oraz na wytyczonych lub oznakowanych ścieżkach rowerowych w stroju sportowym. Wypadki na drogach dopuszczonych do ruchu publicznego, na ścieżkach rowerowych w obrębie miasta lub miejscowości nie są objęte ubezpieczeniem, chyba że wypadek wydarzy się w trakcie wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych opisanej powyżej.)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Europę wraz z wyspami Morza Śródziemnego (z wyjątkiem wysp na Oceanie Atlantyckim, Islandii, Grenlandii, Spitzbergenu oraz azjatyckiej części Turcji i Wspólnoty Państw Niepodległych). 

Zakres terytorialny Alpenverein

Ubezpieczeniem jesteśmy objęci w górach całego świata z wyjątkiem Antarktydy i Arktyki (Islandia, Grenlandia, Spitsbergen i okolice), gdzie występuje „wyłączenie odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.

Zawsze znajdzie się jakiś haczyk i tutaj jest to wysokość.

Ograniczeni jesteśmy do wysokości 6000 metrów n.p.m.. Jest również „haczyk na plus“. Jeśli startujemy z obozu położonego poniżej powyższej wysokości na jednodniowy atak szczytowy to ubezpieczenie obowiązuje. Uwaga. Od 1 stycznia 2018 zmienia się to i będziemy ubezpieczeni do 6000 m n.p.m. (jednodniowe ataki nie będą ubezpieczone, no chyba, że wykupi się dodatkowe rozszerzenie).

Przy wyprawach na wyższe szczyty, Alpenverein nie zostawi was na lodzie. Możliwe jest wykupienie tzw. ubezpieczenia ekspedycyjnego. Aczkolwiek to przy wyprawach poniżej 8 tygodni. Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Ochrona ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej obejmuje tylko Europę wraz z wyspami Morza Śródziemnego (z wyjątkiem wysp na Oceanie Atlantyckim, Islandii, Grenlandii, Spitzbergenu oraz azjatyckiej części Turcji i Wspólnoty Państw Niepodległych).

Jak długo trwa polisa?

Członkowstwo w OeAV wykupuje się na cały rok kalendarzowy. Przykładowo jeśli zapłacicie składkę 3 maja to ubezpieczenie w Alpenverein będzie ważne do 31 grudnia. Wyjątkiem są nowi członkowie, którzy wstępują do OeAV po 1 września, wtedy ubezpieczenie jest opłacone na dłuższy okres (np. od 1 września 2016 do 31 stycznia 2018.

Standardowo ubezpieczenie jest ważne do 31 stycznia następnego roku. Przykładowo jesteśmy w Alpenverein w roku 2013 i nasze ubezpieczenie jest ważne do 31 stycznia 2014. Ten jeden miesiąc to ukłon w stronę tych co spłukali się w święta ;).

 Ważną sprawą, o której należy wspomnieć, to specyfika Alpenverein. Głównie jest to członkowstwo w Towarzystwie Alpejskim, którego jednym z plusów jest ubezpieczenie. Dlatego ubezpieczenie jest co roku odnawialne automatycznie. Jeśli kupujecie Alpenverein pod kątem ubezpieczenia tylko na jeden konkretny rok, to do końca września dajcie znać (pisemnie), że nie będziecie przedłużać członkowstwa. Alpenverein nie będzie wtedy oczekiwać wpłaty składki na kolejny rok.

Renta inwalidzka

Istnieje możliwość wykupienia zabezpieczenia w razie wypadku, który sprawi, że będziemy inwalidami (od 50% inwalidztwa obejmującego całe ciało). Po takim wypadku do końca życia będziemy otrzymywać rentę. Przykładowo miesięcznie 450 €, przy rocznej dopłacie 9 €.

Szczegóły znajdziecie tutaj.

Ceny składki (za rok 2017)

Normalna składka (26 lat - 60 lat) – 61 € lub 260 zł

Współmałżonkowie (lub partnerzy życiowi) – 47 € lub 200 zł

Juniorzy (od 19 do 25 lat), studenci (od 26 do 27 z ważną legitymacją), seniorzy (od 61 lat) - 47 € lub 200 zł

Dzieci i młodzież do 18 roku życia - 25 € lub 100 zł

Pakiet rodzinny (rodzice i dzieci do 27 roku życia – z ważną legitymacją studencką) - 108 € lub 460 zł

Samotnie wychowujący dziecko/ci (rodzic i dzieci do 27 roku życia – z ważną legitymacją studencką) - 61 € lub 260 zł.

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Trochę tego jest, więc wklejam odpowiednie fragmenty

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

wypadków/choroby w wyniku wykonywania działalności zawodowej lub innej działalności wykonywanej odpłatnie oraz wypadków/choroby członków jednostek ratowniczych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostek ratowniczych. Wyjątek stanowi odpłatna działalność członków Austriackiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w charakterze licencjonowanego przewodnika górskiego i narciarskiego oraz zatwierdzonego urzędowo, licencjonowanego przewodnika turystycznego;

wypadków powstałych podczas używania pojazdów mechanicznych. Ubezpieczeniem objęte są jednak wypadki z udziałem pojazdów mechanicznych, które wydarzyły się w drodze (również niebezpośrednio) na zebrania i imprezy organizowane przez ÖAV i z powrotem, oraz w drodze na imprezy (również prywatne) związaną z działalnością związkową zgodnie ze statutem, jak wędrówki piesze, wyprawy górskie, wspinaczka, narciarstwo zjazdowe, narciarstwo skiturowe, jazda na snowboardzie, spływy kajakowe, kanioning oraz wyprawy na rowerach górskich/trekkingowych, i z powrotem, jak również wypadki podczas korzystania z kolejek linowych i wyciągów;

wypadków powstałych w wyniku użytkowania sprzętu latającego (lotnie, paralotnie), samolotów (prywatne samoloty silnikowe i szybowce) oraz podczas skoków spadochronowych. Ubezpieczeniem jest jednak objęte użytkowanie samolotów dopuszczonych do transportu osobowego (np. samoloty pasażerskie);

wypadków powstałych w czasie udziału w zawodach na szczeblu lokalnym/regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w narciarstwie alpejskim i nordyckim, snowboardzie oraz w stylu wolnym, bobslejach, skibobie i saneczkarstwie, a także podczas treningów;

wypadków/choroby podczas udziału w ekspedycjach w góry o wysokości powyżej 6000 m oraz podczas ekspedycji na Arktykę, Antarktydę i Grenlandię (patrz „Informacja dotycząca ekspedycji/trekkingu”).

Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie transportu
powrotnego do kraju, przewozu oraz leczenia
 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

leczenia zachorowań, które rozpoczęły się przed podróżą zagraniczną,

leczenia chorób przewlekłych, z wyjątkiem ich skutków w postaci ostrych ataków lub napadów,

leczenia, które stanowi cel pobytu za granicą,

leczenia stomatologicznego, które nie służy udzieleniu pierwszej pomocy medycznej w celu bezpośredniego uśmierzenia bólu,

aborcji oraz badań ciążowych i porodów, z wyjątkiem porodów przedwczesnych, które nastąpiły co najmniej na dwa miesiące przed naturalnym terminem porodu,

leczenia wynikającego z nadmiernego spożycia alkoholu oraz nadużycia narkotyków i leków,

leczenia kosmetycznego, zabiegów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych,

szczepień profilaktycznych,

leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek wydarzeń wojennych wszelkiego rodzaju oraz aktywnego uczestnictwa w zamieszkach lub wskutek umyślnie popełnionych czynów karalnych,

leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek aktywnego odpłatnego uczestnictwa w otwartych zawodach sportowych i treningu oraz leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych i treningu, wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.

leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek szkodliwego oddziaływania energii jądrowej,

leczenia chorób i następstw wypadków powstałych podczas uprawiania sportów powietrznych (zob. na ten temat również „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”),

leczenia chorób i następstw wypadków członków jednostek ratowniczych powstałych podczas zorganizowanych akcji ratowniczych lub innych działań na zlecenie jednostki ratowniczej,

leczenia chorób i następstw wypadków powstałych wskutek uczestnictwa w ekspedycjach wymienionych w punkcie „Wyłączenia odpowiedzialności w zakresie kosztów ratownictwa”.

Uwaga! Wypadki samochodowe za granicą są zasadniczo objęte ubezpieczeniem w ramach świadczeń wymienionych w pkt. 2, o ile nie doszło do nich podczas udziału w wyścigach samochodowych (również w przejazdach kwalifikacyjnych i rajdach) lub podczas jazd treningowych z nimi związanych.

ubezpieczenie-gorskie-na-skitury-alpenverein.jpg

Skitury w Alpach (rejon Wildspitze). Fot. Damian Granowski

Formalności potrzebne do zostaniem członkiem Alpenverein

Wchodzimy na stronę http://www.alpenverein.pl i wypełniamy tam formularz rejestracyjny.

Składkę możemy opłacić w euro lub złotówkach. WAŻNE: ubezpieczenie zaczyna działać dzień po wykonaniu przelewu. Legitymacja dotrze do nas w przeciągu kilku dni.

Jak postępować w przypadku zajścia zdarzenia?

Uwaga! Przed transportem powrotnym do kraju, transportem zwłok (nie w przypadku akcji ratowniczych) i przewozem chorego w kraju i za granicą należy koniecznie skontaktować się z Centrum Alarmowym 24 h (w przeciwnym razie zwrot kosztów nastąpi maksymalnie do wysokości 750 €): Tyrol Air Ambulance, telefon: +43/512/22 422, fax: +43/512/28 88 88, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku akcji ratowniczej, transportu powrotnego do kraju, przewozu chorego i leczenia należy przesłać zgłoszenie szkody na adres:

UWAGA! Przed transportem osób do kraju, transportem zwłok, stacjonarnym leczeniem za granicą lub przewozem chorego w kraju (nie dotyczy akcji ratowniczych) należy
koniecznie skontaktować się z Centrum Alarmowym 24 h ([niem.] 24-h-Notfallservice) (w przeciwnym razie zwrot kosztów nastąpi maksymalnie do wysokości 750,- EUR) :

Europ Assistance, nr telefonu: +43/1/253 3798, faks:
+43/1/313 89 1304, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku akcji ratowniczej, transportu do kraju, przewozu chorego lub leczenia zgłoszenie szkody należy przesłać na adres:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Bundesstraße 23, 6063 Rum,
nr tel.: +43/512/238300-30, faks: +43/512/238300-15,
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej należy zwrócić się pod adres:
KNOX Versicherungsmanagement GmbH,
Bundesstraße 23, 6063 Rum,
nr tel.: +43/512/238300-30, faks: +43/512/238300-15,
adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze zgłoszenia szkód dostępne są w internecie na stronie: www.alpenverein.at/versicherung

Dane kontaktowe

Austria: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia : 12 391 7000

Zakres

Alpenverein

Roczna składka indywidualna (rok 2016)

260 zł

Roczna składka dla partnerów, seniorów, studentów, niepełnosprawnych,

TOPR/GOPR itp.

200 zł

Roczna składka dla rodzin (rok 2016)

460 zł

Akcja ratunkowa (w tym helikopter)

Do 25 000 € na osobę

Koszty transportu do kraju

Bez limitu

Koszty leczenia

Do 10 000 €

a) W tym na leczenie ambulatoryjne

Do 2 000 €

OC za szkody na osobie

Do 3 000 000 € tylko w Europie

OC za szkody na mieniu

Do 3 000 000 € tylko w Europie

Pomoc prawna

Do 35 000 €

Bagaż