Log in
    

Stopnie zagrożenia lawinowego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

EawsPięciostopniowa skala zagrożenia lawinowego według Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services).

Stopień zagrożenia Symbol Stabilność pokrywy śnieżnej Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

5.
Bardzo wysoki

Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna. Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin, także w terenie umiarkowanie stromym. Wysoce niekorzystne warunki. Unikać otwartego terenu.
4.
Wysoki
gs4_5 Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków1. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym2. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin. Poruszanie się wymaga bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków oraz brać pod uwagę lawiny z wyżej położonych stoków
3.
Znaczny
gs4_5 Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach1. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym2, przede wszystkim na wskazanych stromych stokach1. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin. Poruszanie się wymaga doświadczenia oraz posiadania zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.
2.
Umiarkowany
gs4_5 Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach1, na ogół jednak jest związana dobrze. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym2, przede wszystkim na wskazanych stromych stokach1. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin. Korzystne warunki dla wędrówek pod warunkiem uważnego wyboru trasy szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.
1.
Niski
gs4_5 Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym2 w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym1. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin. Na ogół bezpieczne warunki dla wędrówek.
  1. Bliższe dane zawiera komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).
  2. Obciążenie dodatkowe:
    • duże, np. grupa narciarzy poruszająca się bez zachowania między nimi odstępów, skuter, ratrak
    • małe, np. samotny narciarz lub osoba na rakietach,

Nastromienie i charakterystyka stoków:

  • stoki umiarkowanie strome – poniżej 30 stopni
  • stoki strome – stoki o nachyleniu powyżej 30 stopni
  • ekstremalne stoki – stoki o wyjątkowo niekorzystnym układzie pod względem nastromienia (zwykle powyżej 40 stopni), profilu, bliskości grzbietu, powierzchni czy pokrycia

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka 

Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku