Gdzie (nie) wolno wspinać się w TANAP-ie

pzaJan Mosakowski z Trójmiasta przetłumaczył z języka słowackiego na polski (dziekujemy Ci, Jasiu) tekst umieszczony na stronie internetowej TANAP, dotyczacy rejonów wyłączonych ze wspinania, a także terminów tych wyłaczeń.

 

Horolezectvo a skalolezectvo sa môže vykonávať na celom území národnéhoparku okrem lokalít:

Taternictwo i wspinaczkę skalną można uprawiać na całym obszarze parku narodowego za wyjątkiem sektorów:

a. masív Širokej Javorinskej až po severozápadný Žabí vrch, Rovienky, Svišťová dolina a záver Bielovodskej doliny; južnú hranicu tejto oblasti tvorí spojnica Veľký Žabí štít — České pleso — Hviezdoslavov vodopád — Litvorové pleso — Prielom (obmedzenie sa nevzťahuje na prístup do Českej doliny okolo Českého potoka a v oblasti Malého Mlynára od 21. decembra do 20. marca so zostupom cez Mlynárovo sedlo),

a. Masyw Szerokiej Jaworzyńskiej aż Zielonego Wierchu Jaworowego, Dolina Rówienek, Dolina Świstowa i górne partie Doliny Białej Wody; południową granicę tego obszaru tworzy linia Żabi Szczyt Wyżni — Ciężki Staw — Kacza Siklawa — Litworowy Staw — Rohatka (ograniczenie nie odnosi się do podejścia do Doliny Ciężkiej przy Ciężkim Potoku i do rejonu Małego Młynarza od 21 grudnia do 20 marca z zejściem przez Młynarzową Przełęcz),

b. Kolová dolina so všetkými priľahlými kotlami a stenami, severovýchodná časť Čiernej Javorovej doliny ohraničená z juhu Čiernym Javorovým potokom a hrebeňom Snehových veží (obmedzenie sa nevzťahuje na nástup do Ľadových doliniek z Malej Studenej doliny cez Ľadové sedlo obídením Snehových veží zo severu),

b. Dolina Kołowa ze wszystkimi przyległymi kotłami i ścianami, północno-wschodnia część Czarnej Doliny Jaworowej ograniczona od południa Czarnym Jaworowym Potokiem i Śnieżną Granią (ograniczenie nie odnosi się do podejścia do Śnieżnej Doliny z Doliny Małej Zimnej Wody przez Śnieżną Przełęcz obchodząc Śnieżną Grań od północy),

c. Belianske Tatry,

c. Tatry Bielskie,

d. Huncovská kotlinka vrátane juhovýchodnej časti Veľkej Svišťovky,

d. Dolina Huncowska włącznie z południowo-wschodnią częścią Rakuskiej Czuby,

e. Slavkovská dolinka vrátane skalných stien až po Granátovú lávku,

e. Dolina Sławkowska włącznie ze wszystkimi skalnymi ścianami aż do Granackiej Ławki,

f. Štôlska dolina ohraničená zo severu hrebeňom Ostrva — Končistá a z juhu turistickým chodníkom (magistrálou),

f. Dolina Stwolska ograniczona od północy granią Osterwa — Kończysta a od południa trasą turystyczną (magistrala),

g. oblasť Kriváňa so všetkými priľahlými hrebeňmi a dolinami (Nefcerka, Kotliny, Škaredý žľab, Za Handel, Suchá Voda), zo severovýchodu tvorí hranicu hrebeň Hrubô a východnú hranicu hrebeň Furkotských veží a Kozí chrbát (obmedzenie sa nevzťahuje na Rameno Kriváňa z doliny Nefcerka od 21. decembra do 20. marca s nástupom spod steny cez Furkotské sedlo),

g. rejon Krywania ze wszystkimi przyległymi graniami i dolinami (Niewcyrka, Krywańskie Koryto, Szkaradny Żleb, Ważecka, Sucha Ważecka), od północnego-wschodu granicę tworzy grań Hrubego a wschodnią granicę grań Furkotnych Turni i Kozi Grzbiet (ograniczenie nie odnosi się do Ramienia Krywania z doliny Niewcyrki od 21. grudnia do 20. marca z podejściem pod ściany przez Furkotną Przełęcz),

h. všetky národné prírodné rezervácie Západných Tatier.

h. wszystkie narodowe rezerwaty przyrody Tatr Zachodnich.

* * *

I jeszcze wyciąg z regulaminu TANAP - może też ktoś przetłumaczy?

1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keď terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.

3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktorom horolezectva.

4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku.

5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie.

6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

Źródło: Pza.org.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment

Powiązane artykuły

Podsumowanie sezonu zimowego 2022/23 w Tatrach

Podsumowanie sezonu zimowego 2022/23 w Tatrach

Wielka Korona Tatr

pierwszy raz na stronie2

newsy poradnikowe

Damian Granowski instruktor taternictwa PZACześć! Jestem Damian. Drytooling.com.pl to zbiór pomocnych artykułów poradnikowych i opisów dróg wspinaczkowych. Treści zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Mam nadzieję, że czegoś pomocnego się tutaj dowiecie :). jeśli zaś chcesz się podszkolić z wspinania w skałach i górach to zapraszam na moje kursy wspinaczkowe.
Pozdrawiam serdecznie!

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.