Logo

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki"

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki" jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Zasadniczo przeznaczony dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie, od decyzji prowadzącego instruktora zależy dopuszczenie do kursu osób, które podstawowe umiejętności zdobyły poza kursami.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: dwa dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego - wszystkich stopni).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Technika wspinania: zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

3. Zakładanie stanowisk do wędki (stanowiska gotowe - sposób wykorzystania, stanowiska własne).

4. Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym: rodzaje i typy; sposoby ich wykorzystywania; prowadzenie liny.

5. Węzły i ich zastosowanie: taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy; przenoszenie liny.

6. Zastosowanie taśm i pętli z liny.

7. Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.

8. Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.

9. Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

10. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

11. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

12. Wspinaczka drogą dwuwyciągową - zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

13. Skale trudności używane w skałkach.

14. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Źródło: PZA

Drytooling.com.pl 2010-... © Damian Granowski