Log in
    

8. Międzynarodowy Konkurs Filmowy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim ogłasza Międzynarodowy Konkurs Filmowy. Projekcje filmowe odbędą się podczas 8.SzFG w dniach 6-9 września w Zakopanem. Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 22 czerwca 2012 r.

8. Spotkania z Filmem Górskim

Międzynarodowy Konkurs Filmowy

REGULAMIN

§1

Termin

8. Spotkania z Filmem Górskim odbędą się w dniach 6-9 września 2012 r.
w Zakopanem. Festiwal Spotkania z Filmem Górskim (SzFG) jest organizowany przez Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim.

§2

Filmy

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 30 czerwca 2010 r. Forma obrazu jest dowolna – na konkurs można nadsyłać filmy fabularne, dokumentalne, animowane, edukacyjne lub eksperymentalne, związane tematycznie z górami. Mogą to być obrazy prezentujące różne rodzaje aktywności górskiej Np. wspinaczkę, czy narciarstwo, filmy przyrodnicze, reportaże społeczno-polityczne, filmy promujące tradycje i kulturę górską, filmy poruszające problematykę praw człowieka na terenach górskich lub inne.

§3

Konkurs filmowy

O zakwalifikowaniu filmu do konkursu lub do sekcji poza konkursowej decyduje komisja, złożona z przedstawicieli Organizatora 8.SzFG. O tym, czy film przeszedł pomyślnie kwalifikacje autor zostanie poinformowany do dnia 20 sierpnia 2012 roku. Filmy nie zakwalifikowane do konkursu mogą zostać pokazane w sekcji poza konkursowej. Nadesłany film może mieć maksymalnie dwie projekcje podczas 8.Spotkań z Filmem Górskim. Filmy nagrodzone mogą zostać pokazane po raz trzeci po ogłoszeniu werdyktu na zakończeniu festiwalu.

§4
Jury konkursu

Filmy konkursowe oceniać będzie Jury w skład którego wchodzą przedstawiciele środowiska filmowego i artystycznego. Obradami Jury kieruje przewodniczący, powołany z grona jurorów. Procedura wyłaniania laureata konkursu jest protokołowana.

§5

Nagrody:

Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim, na którą składa się statuetka Wielka Drewniana Góra autorstwa Marcina Rząsy i nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł.

Nagroda Naczelnika TOPR za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego za film, który w najlepszy sposób obrazuje głęboką i nierozerwalną więź człowieka z naturą. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film, który w najlepszy sposób obrazuje ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności górskich. Nagroda składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Nagroda Publiczności, składa się ze statuetki Drewniana Góra i nagrody rzeczowej.

Nagroda Jury Młodzieży, nagroda specjalna przygotowana przez młodzież.

* Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu

§6

Werdykt

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w sobotę
8 września 2012 roku podczas gali finałowej w Zakopanem.

§7

Zgłoszenia i formularze

Termin zgłaszania filmów do konkursu upływa 22 czerwca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Do tego czasu należy nadesłać na adres Biura Organizacyjnego płytę z filmem w formacie DVD lub DivX oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Należy dołączyć CD lub DVD z fotografią i informacją o autorze filmu jak również kadrami z filmu przeznaczonymi do publikacji w katalogu festiwalu i materiałach promocyjnych.

Biuro Organizacyjne

Spotkania z Filmem Górskim

ul. Makuszyńskiego 15 b

34-500 Zakopane

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. również do dnia 22 czerwca 2012 r. W przypadku filmów polskich, które zostaną zakwalifikowane do konkursu międzynarodowego, przygotowaną wersję emisyjną z napisami w języku angielskim należy przesłać do dnia 30 sierpnia 2012 roku (data otrzymania przesyłki).

Wysyłka materiałów emisyjnych jest na koszt zgłaszających. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów.

§8

Promocja SzFG

Organizatorzy SzFG zastrzegają prawo do wykorzystania fragmentów filmu
w materiałach promocyjnych 8. Spotkań z Filmem Górskim. Organizatorzy mogą przygotować film reklamowy festiwalu na podstawie nadesłanych kopii emisyjnych wykorzystując nie dłuższe niż 1 min. fragmenty filmu do montażu materiału video, czy materiałów informacyjno-promocyjnych zamieszczanych w mediach i przed projekcjami festiwalowymi.

W ramach 8.Spotkań z Filmem Górskim, zostaną zorganizowane pofestiwalowe pokazy non profit wybranych przez Organizatora filmów. W formularzu zgłoszeniowym jest przewidziane miejsce na wyrażenie zgody na udział filmu w pokazach pofestiwalowych. Osoby zgłaszające film na konkurs zostaną poinformowane o datach i miejscach tych pokazów.

§9

Archiwum i działalność edukacyjna

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nadesłanych na konkurs filmów w archiwum SzFG z możliwością ich wykorzystania wyłącznie przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej non-profit.

§10
Akceptacja warunków

Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu a także deklarację, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona.

Źródło: www.spotkania.zakopane.pl