Log in
    

Kolosy po raz piętnasty - zgłoszenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z okazji jubileuszowej edycji OSPŻiA w Gdyni nie zabraknie wydarzeń specjalnych, jednak główną atrakcją będzie jak zwykle znakomity program podsumowujący wszystko co najważniejsze w polskich podróżach i eksploracji w roku 2012. Najwyższy poziom gwarantowany. Marka Kolosów mówi sama za siebie.

Zapraszamy do udziału w 14. edycji Nagrody KOLOSY. Pokazy finalistów odbędą się w dniach 8-10 marca 2013 roku w Gdyni, podczas 15. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.

KOLOSY to pierwsze w świecie interdyscyplinarne nagrody za dokonania w poznawaniu, odkrywaniu i zdobywaniu świata.

Istnieją dwa rodzaje Kolosów.

KOLOSY - honorowe nagrody przyznawane za dokonania roku w pięciu kategoriach: PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, WYCZYN ROKU.

SUPER KOLOSY -  honorowe nagrody przyznawane za całokształt osiągnięć lub za wybitne dokonanie zespołowe w jego okrągłą rocznicę. Corocznie przyznawany jest tylko jeden SUPER KOLOS.

Ceremonia wręczenia statuetek (Kolosów) odbędzie się 10 marca 2013 roku w Gdyni.

Zgłaszana do Kolosów wyprawa powinna zakończyć się w 2012 roku. W drodze wyjątku Kapituła może zaliczyć wyprawę, która rozpoczęła się w 2012 roku (lub wcześniej) a zakończyła się przed finałem w 2013. Taka wyprawa może zostać także zgłoszona rok później, do kolejnej edycji, jeśli już nie była zgłoszona.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem  formularza "Informacja o wyprawie". Zgłaszający, podpisem na formularzu wysłanym pocztą, potwierdza przebieg wyprawy, dlatego pisemne zgłoszenie jest konieczne. Zgłaszający może dołączyć "Rekomendację" autorytetu, laureata Kolosa lub organizacji.

W przypadku otrzymania samej "Rekomendacji", organizator zwróci się do kandydata o dosłanie podpisanej "Informacji o wyprawie".

Głównym celem imprezy jest popularyzacja polskich dokonań i niekomercyjnej działalności eksploracyjnej, dlatego prelekcja na imprezie jest niezbędna. Osoby planujące w połowie marca, w czasie imprezy, kolejną wyprawę prosimy o przesłanie, jeszcze przed wyjazdem, zgłoszenia z filmem lub prezentacją. Materiał powinien ilustrować zgłaszaną wyprawę, posiadać ustalone z organizatorem warunki techniczne  i umożliwiać samodzielną kinową projekcję.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami Kapituła wybierze najważniejsze dokonania roku i zwróci się, za pośrednictwem organizatora, do kandydatów z prośbą o wygłoszenie prelekcji w trakcie 15. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, dniach 8-10 marca 2013 roku, w Gdyni. Prelekcja powinna być adresowana do publiczności. Nie powinna zawierać informacji adresowanych do wąskiej grupy specjalistów. Szczegółowe informacje dla Kapituły i Rady powinien zawierać formularz "Informacja o wyprawie".

Czas prelekcji (lub filmu) zależy od ilości nominowanych wypraw. Standard to  30 minut.

Nagrody przyzna Kapituła, wraz Radą Kolosów,  podczas posiedzenia w Gdyni, kierując się opinią poszczególnych środowisk i własnym doświadczeniem.  W skład Kapituły wchodzą wybitne autorytety oraz pomysłodawca Kolosów. Kapituła jest ciałem stałym, niezależnym od organizatora. W skład Rady wchodzą doświadczeni podróżnicy, dziennikarze specjalizujący się w ocenianych dziedzinach i wybrani laureaci Kolosów z poprzednich lat.

Jedynym organizatorem Nagrody KOLOSY, a także właścicielem marki, jest Agencja MART.

Jurorzy przyznając nagrody kierują się następującymi kryteriami:

  • kryterium skali osiągnięcia
  • kryterium odkrywczości i pierwszeństwa
  • kryterium wytrwałości, odwagi i ryzyka
  • kryterium samotności i samodzielności

Atrakcyjność prelekcji (pokazu) nie ma wpływu na ocenę jurorów. Jurorzy Kolosów oceniają tylko samo dokonanie opierając sie na powyższych kryteriach.

Niezależne ciało (Rada Dziennikarzy) wybierze także laureata przyznając mu swoją nagrodę - Nagrodę Dziennikarzy. W Radzie zasiądą akredytowani dziennikarze zajmujący sie na co dzień tematyką podróżniczo-eksploracyjną.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: kolosy.pl

Źródło: kolosy.pl