Logo

Manewry Dryboonkrowe już jutro!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jeśli nie wiesz, co zrobić w - zapowiadający się - ten mroźny weekend, to zapraszamy do Janówka na V Manewry Dryboonkrowe pamięci Janusza Kurczaba. Zapisy tutaj, a poniżej macie regulamin zawodów.

5 manewry dryboonkrowe

 

Regulamin części konkursowej

Uczestnicy konkursu mają obowiązek potwierdzenia rejestracji do godziny 9:30 na miejscu w Janówku. Konkurs jest podzielony na 2 etapy – eliminacje (wspólne dla kobiet i mężczyzn) oraz finały (rozłączne dla tych kategorii).

Eliminacje
1. Zasady ogólne
a. Eliminacje odbywają się na drogach przygotowanych na ten cel przez organizatorów
b. Przygotowanych będzie 7 dróg
c. Eliminacje rozgrywane będą w formule flash – każdy zawodnik ma tylko jedną próbę na każdej drodze
d. Na każdą drogę przyznany będzie limit czasu – 6 minut od momentu oderwania ciała od ziemi
e. Na zawodach nie będzie list startowych. Uczestnicy powinni organizować kolejność wspinania we własnym zakresie.
f. Uczestnicy, którzy nie przystąpią do wspinania na wolnych drogach nie otrzymają dodatkowego czasu po zakończeniu części eliminacyjnej
g. Czas przejścia drogi nie wpływa na punktację pod warunkiem, że nie przekracza limitu
h. Sędzia ma prawo zdyskwalifikować uczestnika, jeśli ten będzie przygotowywał się do wspinania ze zbędną zwłoką powyżej 3 minut
2. Punktacja
a. Każda droga otrzyma mnożnik zależny od trudności (drogi łatwiejsze będą mniej punktowane)
b. Każda wpinka na drodze nagradzana będzie jednym punktem
c. Osiągnięcie TOPu (zahaczenie obu dziabek w oznaczonym chwycie) będzie nagradzane dodatkowym punktem
d. Ostateczny wynik zawodnika na danej drodze będzie liczony jako: (suma wpinek + punkt za osiągniecie TOPu) * mnożnik drogi
e. Do wyniku generalnego (ze wszystkich dróg) liczyć się będzie 5 dróg na których danych zawodnik zdobył najlepszy wynik
Finał
1. Do finału mężczyzn awansuje 8 mężczyzn, którzy zdobędą najwyższy wynik w swojej kategorii (sumę punktów z 5-ciu najlepszych dróg)
Do finału kobiet awansuje 5 kobiet, które zdobędą najwyższy wynik w swojej kategorii
2. Sędzia główny zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby zawodników zakwalifikowanych do finału
3. Na każdy z finałów – mężczyzn i kobiet przygotowane będzie po jednej drodze
4. Finały rozegrane zostaną w formule Flash (o kolejności startów decydować będzie punktacja z eliminacji)
Zasady dodatkowe
1. Organizator nie zapewnia asekurantów i nie ponosi odpowiedzialności za kompetencje osób asekurujących oraz za następstwa ewentualnych nieszczęśliwych wypadków
2. Po upływie limitu czasowego zawodnik ma obowiązek zjechać z drogi i bezzwłocznie zwolnić ją dla kolejnych zawodników. Wpinki uzyskane po przekroczeniu limitu czasowego nie będą liczyły się do punktacji.
3. Bez zezwolenia sędziego zawodnikom nie wolno rozpocząć wspinania
4. Dopuszcza się ponowny start zawodnika jeśli odpadnięcie nastąpiło zanim zawodnik wykonał jakąkolwiek wpinkę
5. Sędzia główny może zdecydować o dopuszczeniu zawodnika do ponownego startu jeśli podczas przejścia urwany zostanie oznaczony chwyt w sposób uniemożliwiający przejście
6. Wymagane jest wspinanie w rakach lub rakobutach
7. Zabrania się używania ostróg, lonży i pętli nadgarstkowych
8. Zabrania się używania czekanów z łopatkami
9. Wspinający i asekurujący muszą używać kasków wspinaczkowych
10. Za odpadnięcie uważa się:
a. złapanie sztucznego zabezpieczenia drogi
b. obciążanie liny
c. dotknięcie dowolną częścią ciała lub ekwipunku miejsc znajdujących się poza wyznaczoną przez organizatorów drogą
d. zahaczenie dziaby w chwycie lub strefie zaznaczonej na czerwono
e. obciążenie dziaby inną częścią ciała niż dłonią (np. łokciem, kolanem, piętą)
f. obciążenie styliska dziaby drugą dziabą
11. W trakcie zawodów nie ma ograniczeń co do obserwowania przejść innych zawodników.
12. Na wybranych drogach kluczowe chwyty zostaną oznaczone na niebiesko
13. Do przejścia drogi zawodnicy mają obowiązek zgłaszać się w pełni wyekwipowani i powiązani liną
14. Drogi będą wyposażone w ekspresy. Organizatorzy dostarczą także niezbędną liczbę lin. Celem usprawnienia zawodnicy proszeni są o przyniesienie własnych lin. Wymagana długość to 30m.
15. W sprawach nieuregulowanych decydują sędziowie a decydujący głos ma sędzia główny.

Drytooling.com.pl 2010-... © Damian Granowski