Log in
    

Obóz GWW PZA na Kaukazie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 10.08-03.09.2015 w dolinie Bezengi (Kaukaz Centralny) na terenie Republiki Kabardyno - Bałkarii (Federacja Rosyjska) odbył się pierwszy obóz Grupy Wspinaczy Wysokogórskich PZA. Grupa jest częścią projektu ”Polskie Himalaje”, której koordynatorem jest Janusz Majer.

gww grupa kaukaz

Fot. pza.org.pl

Skład obozu:Kierownik: Paweł Karczmarczyk 

Uczestnicy z podziałem na zespoły: Paweł Strzelecki – Wojciech Malawski, Piotr Sułowski – Jacek Kaim, Ilona Gawęda – Joanna Klimas.

Wszystkie wspinaczki odbywały się w trzech, stałych, dwuosobowych zespołach.

Kierownik obozu pełnił funkcie kontrolno-koordynacyjną. (Pomoc w wyborze dróg, logistyka, łączność wzrokowa i radiowa, zabezpieczenie bazy wysuniętej)

Obóz zrealizował założone mu cele. Po okresie aklimatyzacyjnym i rozgrzewkowo-rozpoznawczym (na drogach niewymagających biwakowania), każdy zespół miał szanse spróbować swoich sił na dużej ścianie, gdzie potrzebna jest logistyka gór wysokich. 
W zgrupowaniu chodziło też o stworzenie nietypowych warunków treningowych aby doświadczeni wspinacze GWW mogli wzbogacić się o kolejne doznania wysokogórskie (długie podejścia, wymagające lodowce, wspinaczka z dodatkowym obciążeniem, biwaki). Każdy zespół musiał też wykazać się dużą samodzielnością w podejmowaniu decyzji. 
Dodatkowym atutem zgrupowania (jak i samej grupy GWW) jest integracja wąskiego środowiska wszechstronnych wspinaczy wysokogórskich co mamy nadzieje zaowocuje wyłonieniem się nowych zespołów na ambitne cele wysokogórskie.

Chronologiczny przebieg działalności na obozie GWW PZA

 

 • 09.08. Wylot grupy GWW z kraju. Nocleg na lotnisku w Moskwie.
 • 10.08. Przyjazd grupy GWW do alp-bazy„Bezengi” (ok. 2050 m).
 • 11.08. Wyjście aklimatyzacyjno - treningowe na pierwszy stopień lodowca Kundzium-Miżirgi, (ok. 3000 m). Unifikacja technik ratowniczych na lodowcu.
 • 12.08. Zespoły: P. Sułowski – J. Kaim i I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk, podchodzą w dolinę lodowca Mały Ukiu, w tzw. „Ciepły Uguł”. Biwak na wysokości chaty „Gołubiatnia” (3436 m). 
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski podchodzi na biwak „Kursanckie Nacziowki” (3404 m), w zachodniej gałęzi lodowca Kundzium-Miżirgi.
 • 13.08. Zespoły w dolinie lodowca Mały Ukiu wchodzą gromadnie na wierzchołek Gidan, 4185 m, zach. granią, drogą Gołubiewa, 1B. 
  Start: 6:00, szczyt: 11:00, powrót na biwak: 13:00. 
  Pozostała dwójka (P. Strzelecki – W. Malawski) wchodzi na na szczyt Brno, 4100 m, płd. granią, drogą Zdenka, 1B. 
  Start: 6:00, szczyt: 9:15, powrót na biwak: 11:15. 
  Jeszcze tego samego dnia wszystkie zespoły schodzą na nocleg do alp-bazy „Bezengi” pozostawiając rozstawione biwaki.
 • 14.08. Po południu zespoły: P. Sułowski – J. Kaim + P. Karczmarczyk i P. Strzelecki – W. Malawski wracają do swoich baz wysuniętych. 
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas decyduje się na dodatkowy dzień odpoczynkowy w alp-bazie celem zaleczenia obtarcia na stopie.
 • 15.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi trawers: Ural Zach., 4200 m – Ural Wsch., 4273 m, drogą Rjazanowa, 4B. 
  Start: 3:30, powrót na biwak: 18:30. 
  Natomiast dwójka: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie zdobywają wierzchołek Misses tau, 4427 m, płn. granią, drogą Iwaniszwiliego, 4B. 
  Start: 3:15, szczyt: 9:30, powrót na biwak: 14:55. 
  Oba zespoły po skończonej wspinaczce zwinęły swoje biwaki i zeszły na nocleg do alp-bazy. 
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas podchodzi po południu do swojej bazy wysuniętej a następnie wraz z P. Karczmarczykiem podnosi biwak bliżej startu w drogę, na morenę lodowca Mały Ukiu, pod południowymi skłonami wierzchołka Ukiu (ok. 3650 m).
 • 16.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas w dobrym czasie wchodzi na szczyt Ural Wsch., 4273 m, płn. ścianą przez siodełko, drogą Rjabuchina, 4A. 
  Start: 3:00, szczyt: 10:30, powrót na biwak: 15:00. 
  Tego samego dnia zespół wraz z P. Karczmarczykiem zabiera swój biwak i schodzi do alp-bazy „Bezengi”.
 • 17.08. Dzień odpoczynkowy dla wszystkich zespołów GWW w alp-bazie.
 • 18.08. Zespoły: P. Strzelecki – W. Malawski i P. Sułowski – J. Kaim podchodzą na biwak pod płn. ścianę Ulluaz baszi (ok. 3650 m). 
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk podchodzą na drugie piętro lodowca Kundzium-Miżirgi, na biwak „krumkolskie nacziowki”. Wysokość: 3200 m.
 • 19.08. Zespół I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk kontynuuje podejście lodowcem Kundzium-Miżirgi na biwak „3900” (trzecie piętro). 
  Zespół P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie pokonuje wierzchołek Ulluauz baszi 4676 m, płn. ścianą, drogą Naumowa, 5A, schodząc tego samego dnia na biwak „3900” (warto zaznaczyć, że zespół wspinał się z biwakiem na plecach). 
  Start: 2:20, szczyt: 14:50, biwak „3900”: 18:25. 
  Zespół: P. Sułowski – J. Kaim w dobrym czasie przechodzi ścianową część drogi: Ulluauz baszi 4676 m, płn. żebrem wsch. grani, drogą Riskina, 5A, zakładając biwak na wsch. grani (ok. 4500 m). 
  Start: 3:30, biwak: 15:00.
 • 20.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim kontynuuje wspinaczkę na szczyt Ulluauz baszi, po którym zdobyciu schodzi na biwak „3900”. 
  Start: 7:30, szczyt 11:30, biwak „3900”: 16:00. 
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas zawraca z podejścia na drogę Kundzium Miżirgi, 4500 m, zach. granią, drogą Gawriłowa, 3B, z powodu przeciągających się porannych burz. 
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski schodzi tego dnia do alp-bazy „Bezengi” zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.
 • 21.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas realizuje tego dnia zamierzony cel na wierzchołku Kundzium Miżirgi. Start: 2:30, szczyt: 12:10, biwak „3900”: 18:00. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim schodzi do alp-bazy „Bezengi” zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.
 • 22.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas + P. Karczmarczyk schodzi do alp-bazy „Bezengi” zostawiając biwak na „3900” pod następny cel.
 • 23.08. Dzień odpoczynkowy w alp-bazie dla wszystkich zespołów GWW.
 • 24.08. - 26.08. Przeczekiwanie okresu niepogody w alp-bazie.
 • 27.08. Pierwszy dzień dobrej pogody. Wszystkie zespoły GWW + P. Karczmarczyk podchodzą do bazy wysuniętej na „3900”.
 • 28.08. Dzień odpoczynkowy na biwaku „3900”. Obserwacja ścian po ostatnich opadach śniegu.
 • 29.08. Zespół: P. Sułowski – J. Kaim podejmuje próbę wejścia na Kosztan tau 5151 m, prawą częścią centralnego żebra płn. ściany, drogą Wasiliewa, 5B. Wspinaczka została przerwana po locie prowadzącego (J. Kaim) i urazie stawu skokowego. Wycof zjazdami i powrót do bazy o własnych siłach. 
  Start: 1:40, wypadek: ok. 7:30 (decyzja o wycofie: ok. 11:00), 
  Zespół: I. Gawęda – J. Klimas rozpoczyna wspinaczkę na Kosztan tau 5151 m, płn. granią, drogą Woolleya, 4B. Z powodu dużej ilości świeżego śniegu na grani, a co za tym idzie braku asekuracji i wolniejszego tempa, zespół dociera tego dnia pod pierwszego „żandarma” w grani, gdzie, przy pogodzie sygnalizującej możliwą burze, zakłada biwak (ok. 4500). 
  Start: 1:40, biwak: 16:00. 
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski w bardzo dobrym czasie wchodzi na wierzchołek Kosztan tau 5151 m, płn.-zach. żebrem zach. grani, drogą Kaliszewskiego, 5B. Jeszcze tego samego dnia zespół schodzi połowę płn. grani zakładając biwak na wys. ok. 4750 m. 
  Start: 1:35, wierzchołek: 16:20, biwak: 20:45.
 • 30.08. Zespół: I. Gawęda – J. Klimas na krótko kontyuuje wspinaczkę północną granią, lecz szybko podejmuje decyzję o odwrocie z powodu trudnych warunków śnieżnych. 
  Start: 3:00, odwrót: 5:40. 
  Zespół: P. Strzelecki – W. Malawski po biwaku kontynuuje zejście płn. granią łącząc się na wysokości pierwszego żandarma z zespołem: I. Gawęda – J. Klimas. Oba zespoły wspólnie schodzą na biwak „3900”. 
  Start: 6:00, biwak „3900”: 11:30. 
  Wszystkie zespoły + P. Karczmarczyk, jeszcze tego samego dnia, likwidują bazę na „3900” i schodzą do alp-bazy „Bezengi”.
 • 31.08. Oficjalny koniec działalności wspinaczkowej.
 • 01.09. Część grupy wychodzi na trekking na biwak „dżangi kosz” (3200 m.) we wsch. części lodowca Bezengi.
 • 02.09. Powrót grupy z biwaku „dżangi kosz”.
 • 03.09. Wyjazd grupy GWW z alp-bazy „Bezengi”. Nocleg w miejscowości Nalczik, w siedzibie bazy „Bezengi”.
 • 04.09. Powrót grupy GWW do kraju.