Log in
    

Już czas na Himalaje…

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kobiece zgrupowanie sportowe (unifikacyjne) w Himalajach Tybetu. Grupa kilkunastu taterniczek i alpinistek, uczestniczek obozów sportowych jakie odbyły się w latach 2009-2010 w Morskim Oku, organizuje zgrupowanie sportowe w rejonie Cho Oyu, w lipcu 2011 roku ; - zaplanowano wejścia na niezdobyte sześciotysięczne szczyty o umiarkowanych trudnościach.

Celem wyjazdu będzie zdobycie aklimatyzacji, sprawdzenie się na wysokości, oswojenie z nieznanym terenem o skomplikowanym, wysokogórskim charakterze. Zgrupowanie będzie miało również na celu zintegrowanie zespołów, które w przyszłości wezmą udział w kobiecej samodzielnej wyprawie na szczyt ośmiotysięczny.

Wyjazd w Himalaje Tybetu jest realizacją projektu „Polski Himalaizm Kobiecy”, którego zarys powstał w 2008 r. a impulsem do jego stworzenia było spotkanie na konferencji naukowej w Senacie RP : „ Sport kobiet w Polsce – stan i perspektywy”. Zakończenie prac nad projektem nastąpiło 1 marca 2009 roku na „Spotkaniu alpinistek i himalaistek” w Rzędkowicach.

30 września 2008r odbyła się, zorganizowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, konferencja naukowa podejmująca problematykę sportu kobiet: "Sport Kobiet w Polsce - stan i perspektywy". W spotkaniu uczestniczył prezes PZA, Janusz Onyszkiewicz. Polski himalaizm kobiecy reprezentowały Marta Lewandowska, Ewa Panejko- Pankiewicz i Danuta Wach.

Zreferowano temat dotyczący historii polskiego alpinizmu i himalaizmu kobiecego

oraz dokonano prezentacji "Himalaizm kobiecy -odbudowa pozycji liderek w światowym himalaizmie"

Źródło: pza.org.pl