Log in
    

Zbiórka na remont Izby Pamięci Jerzego Kukuczki

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na Polakpotrafi rusza zbiórka pieniędzy na remont Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej. Poniżej trochę informacji o projekcie. O samym Jurku polecam przeczytać ten artykuł: Jerzy Kukuczka - najwybitniejszy polski himalaista?.

izba pamieci jerzego kukuczki

Fot. arch. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki

 

 

NASZ CEL
Celem naszego projektu jest realne wsparcie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki. Uzbierane pieniądze posłużą do przeprowadzenia niezbędnego remontu i rozbudowy Izby. Naszą prośbę o wsparcie kierujemy do wszystkich pamiętających Jerzego Kukuczkę i ceniących dokonania jednego z największych himalaistów świata, do osób kochających góry – wysokie i te troszkę niższe.

Zbiórka na Polakpotrafi.pl

Czym jest Izba Pamięci Jerzego Kukuczki?
Izba Pamięci  jest wyjątkowym miejscem, mieszczącym się w niewielkim góralskim domku w Istebnej, w przysiółku Wilcze. Muzeum zostało utworzone przez żonę himalaisty – Cecylię Kukuczkę w 1997 roku. Dzięki zaangażowaniu i odważnej inicjatywie pani Cecylii w dawnym domu Jerzego powstało miejsce, w którym pasjonaci turystyki górskiej mają szansę poznać himalajską historię zdobywcy Korony Himalajów. Każdy znajdujący się tam eksponat to wyjątkowy i niepowtarzalny ślad pozostawiony przez Kukuczkę. Drobne pamiątki poświadczają  niezwykłą historię, która wydarzyła się ponad 25 lat temu, a także pozwalają na to, aby kolejne pokolenia nie zapomniały o niej. Izba działając w sposób niekomercyjny, ma jedną misję - podtrzymać pamięć, oraz popularyzować dokonania złotej dekady polskiego himalaizmu. Odwiedzających oprowadza po Izbie pani Cecylia Kukuczka.

ZESPÓŁ FUNDACJI - KIM JESTEŚMY ?

Fundacja Wielki Człowiek została założona w 2013 roku przez rodzinę Jerzego Kukuczki. Naszą główną misją jest popularyzacja dokonań Jerzego Kukuczki oraz podtrzymywanie pamięci o Nim. W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy wiele projektów związanych z Jego postacią między innymi: nowe wydanie książki Na szczytach Świata, nowe wydanie książki Mój pionowy świat (w wersji książkowej, albumowej i anglojęzycznej), przeprowadzenie programu archiwizacji materiałów pozostawionych przez Jerzego Kukuczkę stworzenie Archiwum Jerzego Kukuczki, stworzenie platformy Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki – www.jerzykukuczka.pl, przygotowanie i realizacja wystaw fotografii z Archiwum Jerzego Kukuczki, od 2013 roku nasza Fundacja opiekuje się również Izbą Pamięci. Chętnie angażujemy się w akcje powiązane ze środowiskiem górskim, nasze archiwalia w różnej formie często goszczą na festiwalach górskich – w postaci filmów, wystaw zdjęć, prelekcji Cecylii Kukuczki, wspieramy wiele inicjatyw takich jak aukcje charytatywne na rzecz potrzebujących himalaistów i ludzi gór.

BUDŻET, CZYLI CO ZROBIMY ZA UZBIERANE PIENIĄDZE
Celem projektu jest realne wsparcie działalności Izby Pamięci i zwiększenie jej potencjału. Dom, w którym została ona założona liczy sobie już wiele lat, dla bezpieczeństwa oraz komfortu zwiedzających wiele jego elementów wymaga remontu, wymiany, dostosowania do zmieniających się realiów. Jeżeli uda nam się uzbierać przewidzianą sumę 10900 zł będziemy mogli wykonać następujące prace:

Wymiana podłogi znajdującej się we wnętrzu Izby. Ze względu na ogromną ilość turystów jest to element najbardziej narażony na eksploatację. Po wielu latach podłoga jest zniszczona i jet nie tylko nie estetyczna, ale przede wszystkim może być niebezpieczna dla odwiedzających, których jednego dnia bywa nawet do 100 osób. Na ten cel przeznaczymy 2000,00 zł.

Wymiana drzwi wejściowych do Izby Pamięci - obecnie Izbę od świata zewnętrznego dzielą zwykłe drzwi nie chroniące przed potencjalnym włamaniem, które o wiele lepiej nadają się do wnętrza domu. Nie jest to wystarczające zabezpieczenie dla cennych pamiątek znajdujących się w środku muzeum. W związku z tym chcemy wymienić te znajdujące się tam od wielu lat na nowe, odpowiednio zamykane i bezpieczne. Na ten cel przeznaczymy 1900,00 zł.

Remont przedsionka Izby Pamięci dostosowanie go do potrzeb zwiedzających oraz poszerzenie ekspozycji. Ponieważ wnętrze samej Izby jest niewielkie, częstokroć goście Izby w oczekiwaniu na swoja kolej spędzają czas w przedsionku muzeum. Chcemy dostosować go do potrzeb odwiedzających, to znaczy wyremontować go (wymienić posadzkę, balustradę), wstawić wygodne ławki dla oczekujących oraz zaaranżować w tym miejscu część ekspozycji.  Na ten cel przeznaczymy łącznie 7000,00 zł. 

Izba jest punktem spotkań wielu osób żyjących w środowisku górskim. Chcemy by wygoda tego miejsca pozwoliła na to, aby goście czuli komfort we wspólnym spędzaniu czasu, by ich przybycie nie ograniczało się jedynie do półgodzinnego zwiedzania ekspozycji, ale aby mieli szanse zasiąść, wysłuchać historii opowiadanej przez panią Cecylię Kukuczkę, podzielić się wspomnieniami, opiniami, przemyśleniami. Chcemy aby Izba Pamięci była nie tylko niewielkim muzeum, ale również przyjaznym miejscem spotkań ludzi gór.

KOLEJNE CELE – CO JEŚLI UZBIERAMY WIĘCEJ

Każda złotówka przekazana przez Was zostanie przeznaczona na rozbudowę Izby Pamięci, na uzupełnianie ekspozycji oraz na działania promocyjne. Trudno nam przewidzieć w tej chwili jak potoczy się zbiórka dlatego też, nie będziemy deklarować konkretnych ponadprogramowych sum. Możemy jednak przedstawić Wam nasz plan na rozwój Izby.Każdą sumę, która przekroczy planowany prób 10900 zł wykorzystamy tak, aby w jak najlepszy sposób zbliżyć się do osiągnięcia kolejnych celów, a są to:

Poszerzenie ekspozycji w Izbie oraz związane z nią działania takie jak digitalizacja, archiwizacja, opis, przechowanie i odrestaurowanie materiałów pozostawionych pośmiertnie przez Jerzego Kukuczkę. 

Promocja Izby Pamięci, to znaczy zaprojektowanie i wydruk plakatów, ulotek, naklejek informacyjnych. Polepszenie oznaczenia kierującego turystów z pobliskich szlaków do Izby. 

Audioprzewodnik po Izbie Pamięci. Taki rodzaj przewodnika, pozwoli na poszerzenie ekspozycji, o dodatkowe materiały audialne, ale przede wszystkim powoli na to, by Izba była dostępna dla turystów zawsze, bez względu na to, czy pani Cecylia jest obecna w Istebnej. 

Przewodnik multimedialny. O wiele bardziej zaawansowana forma powyższego przewodnika, który pozwoli na uzupełnienie ekspozycji o elementy multimedialne (np. filmy z wypraw) oraz pozwoli na interaktywność ekspozycji.

DLACZEGO POLAKPOTRAFI? 
Zwracamy się z prośbą o wsparcie do osób którym postać Jerzego Kukuczki była i jest bliska. Do osób, które kochają góry, potrafią przeżywać je w ten wyjątkowy sposób. Izba pamięci to przede wszystkim miejsce, w którym wspominamy historię Jerzego, ale to również miejsce, w którym wszyscy my – ludzie gór mamy szanse się spotkać. I dlatego chcemy abyśmy budowali i troszczyli się o to miejsce wspólnie.  Już teraz serdecznie dziękujemy tym, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt. Do zobaczeniu w Istebnej!