Logo

Zarząd PZA powołał Komisję Statutową

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Walny Zjazd Delegatów PZA, Zarząd PZA powołał i zatwierdził w dniu 18 maja 2011 roku Komisję Statutową. Zadaniem komisji będzie przygotowanie zmian w statucie PZA - najważniejszym dokumencie regulującym funkcjonowanie Związku.

PZA

W skład 9 osobowej komisji wchodzą:

członkowie komisji statutowej powołanej na XIII WZD:

1. Tomasz Chudy,
2. Tomasz Kopyś,
3. Paweł Marchlewicz,
4. Mariusz Polok

oraz członkowie zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZA

5. Jacek Czabański,
6. Artur Paszczak,
7. Adam Przejczkowski,
8. Tomasz Raczyński,
9. Danuta Wach

Zarząd PZA wyznaczył Danutę Wach na przewodniczącą komisji.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków zarządu z 12 uprawnionych. Wszyscy głosujący byli za przyjęciem przedstawionego składu komisji.

W imieniu Zarządu PZA
Danuta Wach

Źródło: pza.org.pl

Drytooling.com.pl 2010-... © Damian Granowski