Log in
    

Kolejny etap rozmów IŚW „Nasze Skały” w sprawie udostępnienia rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

9 listopada br. w Ciężkowicach odbyło się spotkanie „Turystyka wspinaczkowa na terenach cennych przyrodniczo” organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach projektu „Ochrona lichenoflory i brioflory rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”.

Spotkanie to było kolejnym etapem rozmów dotyczących udostępniania rezerwatu Skamieniałe Miasto dla różnych form turystyki. Przypominamy, że w styczniu 2012 roku odbyła się wizja lokalna w rezerwacie (http://naszeskaly.pl/pages/posts/-nasze-skaly--staraja-sie-o-skamieniale-miasto-w-ciezkowicach-81.php?p=15), w której uczestniczyli przedstawiciele IŚW „Nasze Skały”, wspinacze z MKS „Tarnovia” oraz przedstawiciele RDOŚ Kraków i gminy Ciężkowice. W marcu złożyliśmy oficjalny wniosek do RDOŚ o udostępnienie rezerwatu dla bulderingu (http://naszeskaly.pl/pages/posts/nasze-skaly-w-skamienialym-miescie-ndash-dalsze-dzialania-84.php?p=10). Następnie, w połowie kwietnia, odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, na której przedstawiciele „Naszych Skał” prezentowali ten wniosek. Dyskusja na posiedzeniu była wyjątkowo burzliwa, a sprawa wzbudziła kontrowersje w środowisku naukowców (http://naszeskaly.pl/pages/posts/isw-bdquonasze-skalyrdquo-na-posiedzeniu-rrop-w-sprawie-bdquoskamienialego-miastardquo-87.php?p=10 ).

Na spotkaniu 9 listopada wygłoszono kilka referatów – omówiono m.in. cele ochrony rezerwatu oraz zagrożenia dla jego funkcjonowania, a także zagadnienia związane z ruchem turystycznym w rezerwacie. Ciekawą prezentację, dotyczącą flory mchów i porostów Skamieniałego Miasta, przedstawił dr Ryszard Kozik z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roli prelegentów wystąpili też wspinacze – dr Wacław Sonelski z Zakładu Turystyki Aktywnej i Przygodowej AWF Katowice oraz Michał Szymański z firmy „Monolit”.

Najważniejszą częścią spotkania była dyskusja dotycząca możliwości udostępnienia rezerwatu dla bulderingu. Wzięli w niej udział pracownicy RDOŚ Kraków i Zespołu Parków Krajobrazowych województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele wspinaczy – Mariusz Biedrzycki i Miłosz Jodłowski z IŚW „Nasze Skały” oraz Tomasz Oleksy i Tomasz Mazur z MKS „Tarnovia”. Uczestnicy dyskusji podkreślali silny konflikt wartości – rezerwat Skamieniałe Miasto jest jednym z najcenniejszych rezerwatów przyrody w Polsce południowej, a jednocześnie jest to najważniejszy rejon bulderowy w polskich Karpatach. Zastanawiano się też, jak pogodzić ochronę mchów, porostów i struktur geologicznych z uprawianiem bulderingu. Kontrowersje wzbudził temat wybudowania ścianki wspinaczkowej (w postaci parku bulderowego), jako alternatywy dla wspinania w rezerwacie. Przedstawiciele wspinaczy wykazali, że taka inwestycja, zamiast ograniczyć ruch wspinaczkowy wyłącznie do sztucznych obiektów w Ciężkowicach, może przyczynić się do wzrostu popularności wspinania w rezerwacie.

Podsumowując, droga do udostępnienia Skamieniałego Miasta dla wspinaczy jest jeszcze długa. Mamy jednak nadzieję, że uda się wypracować rozwiązania pozwalające na skuteczną ochronę przyrody, a jednocześnie dopuszczające uprawianie wspinaczki. Tego typu spotkania, na których prowadzone są merytoryczne dyskusje w gronie specjalistów, są najlepszym sposobem wypracowywania kompromisowych rozwiązań. Podobne rozmowy doprowadziły do udostępnienia dla wspinaczki rezerwatów w województwie Śląskim: rezerwatu Góra Zborów (http://naszeskaly.pl/pages/posts/komunikat-w-sprawie-wspinania-w-rezerwacie-zborow-49.php?searchresult=1&sstring=zbor%C3%B3w) oraz rezerwatu Parkowe (http://naszeskaly.pl/pages/posts/diabelskie-mosty-ndash-legalnie-80.php?searchresult=1&sstring=parkowe).

Miłosz Jodłowski 
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”

 

Miłosz Jodłowski – dr nauk o Ziemi, geograf-geoekolog, adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym poradnika metodycznego „Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych” (Kraków, 2011). Wspina się od 1998 roku, jest instruktorem wspinaczki skalnej PZA i aspirantem na kursach instruktora wspinaczki wysokogórskiej i instruktora taternictwa PZA.

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.

Dodaj komentarz
Komentarze są moderowane, więc ich publikacja może trochę potrwać :).