Log in
    

Wyprawy 2013 — komunikat w sprawie dofinansowań

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Komplet wniosków nadesłanych do KWW PZA został zamieszczony na stronach PZA.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza potencjalnych beneficjentów dofinansowań do zapoznania się z tym materiałem i upewnienie się czy złożony przez Was wniosek znalazł się w zestawieniu. 
Proszę pamiętać o wybraniu kategorii 2013 w górnej belce. 

Ze względu na brak wstępnych nawet informacji dotyczących wysokości budżetu PZA na 2013 w tym roku nie odbędzie się spotkanie beneficjentów dofinansowań KWW PZA, jakie organizowane było tradycyjnie w ramach Krakowskiego Festiwalu Górskiego.

Aktualnie skład KWW PZA, poszerzony o grupę środowiskowych ekspertów, pracuje nad oceną merytoryczną złożonych wniosków. W przypadku wystąpienia niejasności czy braków formalnych do aplikujących osób kierowane są zapytania i prośby o uzupełnienia wniosków i wykazów przejść. 
Komisja dokona wstępnego podziału budżetu wyprawowego w chwili, kiedy będzie znana jego wysokość. 
Prowizorium budżetu zostanie następnie przesłane do składów wypraw i ogłoszone na stronie PZA wraz z prośbą do zainteresowanych stron o zgłaszanie uwag propozycji zmian.

Źródło: pza.org.pl