Log in
    

Przekaż 1% podatku górskim OPP

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do końca kwietnia 2013 roku każdy może przekazać 1% podatku na rzecz akcji prowadzonych przez różnorakie organizacje pożytku publicznego z naszego środowiska górskiego.

Takich organizacji i ich celów jest w naszym kraju kilkanaście i być może warto wesprzeć jedną z nich.

Swój 1% podatku za 2012 rok mogą przekazać:
 
- ryczałtowcy -PIT 28
- przedsiębiorcy-PIT 36
- przedsiębiorcy-liniowcy- PIT 36 L
- pracownicy-PIT 37
- gracze giełdowi-PIT 38
- osoby które sprzedały nieruchomość-PIT 39

Jak przekazać 1%?

W 2013 roku przekazanie 1%  podatku należnego za 2012 rok staje się wyjątkowo łatwe. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym. /PIT 28 ; PIT 36 ; PIT 36L ; PIT 37 ; PIT 38/ 
 
(Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku), w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer Organizacji Pożytku Publicznego.
 
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
 
Ponadto można wpisać konkretny cel wpłaty  wypełniając rubryki: PIT 28 - 133, PIT 36 - 309, PIT 36L - 109, PIT 37 - 128 lub PIT 38 - 62.
Istnieje też możliwość,  wypełniając odpowiednią  rubrykę, wyrażenia zgody na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane / imię, nazwisko, adres, wysokość 1% / wybranej organizacji.
 
Więcej informacji na ten temat na: www.pozytek.ngo.pl
 
Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, na które warto zerknąć (kolejność alfabetyczna):

FUNDUSZ IM. KRZYSZTOFA BERBEKI (Fundusz nie jest organizacją OPP)

Często zdarza się, że nagła śmierć lub wypadek w górach to także bardzo poważny problem dla rodziny zostającej bez środków do życia. Aby choć w części złagodzić skutki wypadków i pomóc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej powstał Fundusz Zapomogowy im. Krzysztofa Berbeki.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej.

FUNDACJA KUKUCZKI

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego powstała w 1990 r. dla promowania działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata.
Z założenia najważniejszymi celami (które szczegółowo opisano w statucie) miała być pomoc przy organizacji wypraw, podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w górach, wreszcie popieranie wydawnictw służących promocji polskich dokonań górskich i upowszechnianie wiedzy o nich.

Więcej o samej fundacji

W ramach fundacji funkcjonują takie projekty jak:

Fundusz Zawady – Ideą przedsięwzięcia jest upamiętnienie Andrzeja Zawady, pioniera i czołowego animatora polskiego himalaizmu zimowego, oraz pomoc dla dobrze rokujących młodych wspinaczy wysokogórskich.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej

Nasze Skały - Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" powstała w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom - zrzeszonym i niezrzeszonym.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej

Pomoc poszkodowanym i ich rodzinom - Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki powstała, aby nieść pomoc poszkodowanym w górach, ale również, aby wspierać osoby bliskie tych, którzy w górach zostali na zawsze.
Wśród beneficjentów Fundacji znajdują się między innymi: Olga Morawska z dziećmi – wdowa po tragicznie zmarłym w 2009 r. Piotrze Morawskim, Sylwia Bukowicka wychowująca samotnie córeczkę Bartosza Tomaszewskiego, który zginął tragicznie w rejonie Mont Blanc w 2010 r., Paulina Kozub – żona tragicznie zmarłego w Alpach w 2011 r. Wojtka Kozuba - samotnie wychowuje córeczkę Natalkę.
W minionych latach Fundacja aktywnie prowadziła i prowadzi zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem dla poszkodowanych w górach. Nasza pomoc trafiła m. in. do: Maćka Stańczaka, Wojtka Wenty, Artura Pierzchniaka i wielu innych.

Tatry bez Młotka - Akcja Tatry Bez Młotka (TBM) powstała w wyniku zawarcia w 2004 r tzw. "Porozumienia tatrzańskiego", które określiło zasady współistnienia stylów sportowego i tradycyjnego na terenie Tatr. W ramach TBM prowadzone też jest oczyszczanie ścian tatrzańskich ze starych haków, niosących ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wspinania.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej.

FUNDACJA RATOWNICTWA TATRZAŃSKIEGO TOPR
Celami Fundacji jest:
1/ rozwój ratownictwa górskiego w Tatrach
2/ wspieranie rozwoju bazy technicznej/obiektów, wyposażenia i sprzętu/ratownictwa tatrzańskiego
3/ pomoc stypendialna na działalność szkoleniową dla ratowników tatrzańskich
4/ wspieranie działalności wydawniczej ratownictwa tatrzańskiego
5/ wspieranie inicjatyw nawiązywania kontaktów z ośrodkami ratownictwa górskiego w kraju i poza granicami oraz innymi służbami ratowniczymi
6/ wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska w Tatrach
7/ wspieranie i finansowanie innej działalności związanej z ratownictwem górskim.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej fundacji.