Log in
    

Miłosz Jodłowski polskim delegatem do Access Commission UIAA

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniach 14-16 czerwca 2013 w Sztokholmie odbyło się spotkanie Komisji Dostępowej (Access Commission) UIAA. Jest to jedna z ośmiu komisji UIAA, obok m.in. Komisji Medycznej, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji ds. Młodzieży czy Komisji Ochrony Gór. W jej skład wchodzą przedstawiciele krajowych federacji, jako członkowie stali (full members) lub członkowie-korespondenci (correspondent members). Z komisją współpracują też zewnętrzni eksperci.

W nowej kadencji (2013-16) członkiem stałym komisji został Miłosz Jodłowski (Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”). Spotkania komisji odbywają się raz na rok, w jednym z krajów członkowskich UIAA; dodatkowo raz na 2-3 miesiące zwoływane są telekonferencje.

Głównym zadaniem Komisji Dostępowej jest udzielanie wsparcia i doradzanie krajowym federacjom, będącym członkami UIAA, w prowadzeniu rozmów z przedstawicielami władz krajowych i samorządowych, służb ochrony przyrody oraz z właścicielami gruntów, na których położone są skały. Komisja stara się też promować dobre praktyki w korzystaniu z rejonów wspinaczkowych, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i prawnych. Więcej o celach i działaniach Komisji Dostępowej można przeczytać tu:
http://www.theuiaa.org/about_cccess_commission.html

Miłosz na Filarze Ganku. Fot. Maciej Chmielecki

Gospodarzem spotkania w Sztokholmie była Szwedzka Federacja Wspinaczkowa (Svenska Klätterförbundet). W spotkaniu uczestniczyli:

  • Clare Bond (BMC, Wielka Brytania) – ustępująca Przewodnicząca Komisji
  • Juan Jesus Ibanez Martin (FEDME, Hiszpania) – nowy Przewodniczący
  • Lucia Foppoli (CAI, Włochy)
  • Emin Garabaghli (FAIREX, Azerbejdżan)
  • Miłosz Jodłowski (PZA, Polska)
  • Jonas Paulsson (SK, Szwecja) – nowy sekretarz Komisji
  • Peter Farkas z Węgier – Wiceprezydent UIAA, członek Rady Wykonawczej

Jednym z najważniejszych tematów poruszonych na spotkaniu była konieczność koordynacji działań i lepszej współpracy pomiędzy krajowymi organizacjami zajmującymi się dostępem do rejonów wspinaczkowych, zwłaszcza w Europie. Niektóre rejony odwiedzane są przez wspinaczy z wielu krajów, a informacje o ewentualnych ograniczeniach nie są łatwo dostępne. Jednym z pierwszych zadań nowej komisji będzie utworzenie międzynarodowej bazy danych z informacjami dotyczącymi dostępu do rejonów wspinaczkowych.

Na spotkaniu wymieniano się też doświadczeniami z działań prowadzonych w poszczególnych krajach. Problemy, które znamy z Polski, czyli ograniczenia związane z ochroną przyrody i własnością prywatną, występują w wielu krajach. Podobne są również problemy związane z finansowaniem działań dostępowych – w Europie najczęściej zajmują się tym osoby zatrudnione w krajowych federacjach wspinaczkowych, często brakuje jednak pieniędzy na szerzej zakrojone działania. Warto wspomnieć, że podobnie jak w Polsce (naszeskaly.pl/Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" uzupełnia strukturę Rady - nowi koordynatorzy regionalni), także w innych krajach w kontaktach pomiędzy lokalnymi wspinaczami a „centralą” pośredniczą koordynatorzy regionalni (gospodarze rejonów).

Wstępnie ustalono też miejsce spotkania w 2014 r. Jest duża szansa, że w przyszłym roku członkowie Komisji spotkają się w Krakowie.

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”