Log in
    

Kolejny krok Naszych Skał do przywrócenia legalnego wspinania w rezerwatach Małopolski

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jak zapewne pamiętacie, jednym z ustaleń listopadowego spotkania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w sprawie możliwości wspinania w rezerwatach było zorganizowanie wiosną wizji lokalnych w rezerwatach, w których chcemy zalegalizować wspinanie.

Miło nam poinformować, że niedawno pierwsze odbyły się wizje lokalne. W dniu 11 kwietnia 2017 r. spotkaliśmy się w rezerwacie "Pazurek" koło Olkusza. Uczestnicy spotkania (przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Nadleśnictwa Olkusz, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Polskiego Związku Alpinizmu, Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" i Speleoklubu Olkusz) po rzeczowej dyskusji w terenie uznali, że nie ma przeciwwskazań przyrodniczych i merytorycznych do przywrócenia możliwości wspinaczki na Zubowych Skałach. Jednak ze względów na uwarunkowania przyrodnicze oraz wysoki status ochrony przyrody (rezerwat przyrody) konieczne będzie wprowadzenie pewnych ograniczeń. Nie będziemy tworzyć nowych dróg wspinaczkowych, na już istniejących niezbędna będzie wymiana i uzupełnienie asekuracji. Zapewne konieczne też będzie obniżenie stanowisk zjazdowych. Chodzi o to, żeby nie stwarzać zagrożenia dla cennej roślinności naskalnej.

Dzień później odwiedziliśmy rezerwat "Przełom Białki pod Krempachami". Tym razem w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ Kraków, członkowie Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych PZA, Naszych Skał oraz Klubu Wysokogórskiego Zakopane, a także przedstawiciel Fundacji Wspinka. Podobnie jak na Pazurku, zastanawialiśmy się jak pogodzić wspinanie z ochroną przyrody. Wydaje się, że zachowanie status quo (zakaz otwierania nowych dróg), wymiana asekuracji i ewentualne obniżenie stanowisk zjazdowych pozwolą na skuteczną ochronę muraw kserotermicznych i roślinności naskalnej.

W obu rezerwatach zadeklarowaliśmy pomoc w ich utrzymaniu, m.in. organizowanie akcji sprzątania - zwłaszcza w Przełomie Białki śmieci jest koszmarnie dużo. Będziemy się także opiekować infrastrukturą wspinaczkową (przeglądy i konserwacja punktów asekuracyjnych).

Udostępnienie rezerwatów dla wspinaczki planowane jest w drodze zarządzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na razie tytułem eksperymentu na dwa lata (równolegle prowadzone będą inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy). To będzie ważny test dla naszego środowiska, czy potrafimy zadbać o wspólne dobro, jakim są skały. Do przygotowania zarządzenia konieczne są jeszcze konsultacje, uzgodnienia, trochę to na pewno jeszcze potrwa, nie wiemy też jeszcze jaki ostatecznie będzie zakres udostępniania. Pamiętajmy też, że do czasu wydania zarządzenia, wspinanie na Pazurku i w Przełomie Białki jest formalnie zabronione.

Nie bylibyśmy i nie będziemy w stanie prowadzić działań na rzecz nieskrępowanego dostępu do rejonów wspinaczkowych bez Waszego wsparcia. Wierzymy, że doceniacie naszą pracę i widzicie jej pozytywne efekty. 

Prosimy Was o pomoc finansową - na przykład poprzez odpis 1% podatku PIT na rzecz Fundacji Kukuczki (KRS 0000084062) ze wskazaniem celu szczegółowego - NASZE SKAŁY. Dziękujemy.

Kolejny krok "Naszych Skał" do przywrócenia legalnego wspinania w rezerwatach Małopolski.
 
Jak zapewne pamiętacie, jednym z ustaleń listopadowego spotkania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
 
Środowiska w Krakowie, w sprawie możliwości wspinania w rezerwatach
 
(http://pza.org.pl/news/news-skaly/komunikat- o-spotkaniu- w-rdos- krakow-w- sprawie-wspinania- w-
 
rezerwatach-malopolski) było zorganizowanie wiosną wizji lokalnych w rezerwatach, w których
 
chcemy zalegalizować wspinanie.
 
Miło nam poinformować, że niedawno pierwsze odbyły się wizje lokalne. W dniu 11 kwietnia 2017 r.
 
spotkaliśmy się w rezerwacie "Pazurek" koło Olkusza. Uczestnicy spotkania (przedstawiciele
 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Nadleśnictwa Olkusz, Zespołu Parków
 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Polskiego Związku Alpinizmu, Inicjatywy Środowisk
 
Wspinaczkowych "Nasze Skały" i Speleoklubu Olkusz) po rzeczowej dyskusji w terenie uznali, że nie
 
ma przeciwwskazań przyrodniczych i merytorycznych do przywrócenia możliwości wspinaczki na
 
Zubowych Skałach. Jednak ze względów na uwarunkowania przyrodnicze oraz wysoki status ochrony
 
przyrody (rezerwat przyrody) konieczne będzie wprowadzenie pewnych ograniczeń. Nie będziemy
 
tworzyć nowych dróg wspinaczkowych, na już istniejących niezbędna będzie wymiana i uzupełnienie
 
asekuracji. Zapewne konieczne też będzie obniżenie stanowisk zjazdowych. Chodzi o to, żeby nie
 
stwarzać zagrożenia dla cennej roślinności naskalnej.
 
Dzień później odwiedziliśmy rezerwat "Przełom Białki pod Krempachami". Tym razem w spotkaniu
 
uczestniczyli przedstawiciele RDOŚ Kraków, członkowie Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do
 
Rejonów Wspinaczkowych PZA, Naszych Skał oraz Klubu Wysokogórskiego Zakopane, a także
 
przedstawiciel Fundacji Wspinka. Podobnie jak na Pazurku, zastanawialiśmy się jak pogodzić
 
wspinanie z ochroną przyrody. Wydaje się, że zachowanie status quo (zakaz otwierania nowych
 
dróg), wymiana asekuracji i ewentualne obniżenie stanowisk zjazdowych pozwolą na skuteczną
 
ochronę muraw kserotermicznych i roślinności naskalnej.
 
W obu rezerwatach zadeklarowaliśmy pomoc w ich utrzymaniu, m.in. organizowanie akcji sprzątania
 
- zwłaszcza w Przełomie Białki śmieci jest koszmarnie dużo. Będziemy się także opiekować
 
infrastrukturą wspinaczkową (przeglądy i konserwacja punktów asekuracyjnych).
 
Udostępnienie rezerwatów dla wspinaczki planowane jest w drodze zarządzenia Regionalnej Dyrekcji
 
Ochrony Środowiska, na razie tytułem eksperymentu na dwa lata (równolegle prowadzone będą
 
inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy). To będzie ważny test dla naszego środowiska, czy
 
potrafimy zadbać o wspólne dobro, jakim są skały. Do przygotowania zarządzenia konieczne są
 
jeszcze konsultacje, uzgodnienia, trochę to na pewno jeszcze potrwa, nie wiemy też jeszcze jaki
 
ostatecznie będzie zakres udostępniania. Pamiętajmy też, że do czasu wydania zarządzenia,
 
wspinanie na Pazurku i w Przełomie Białki jest formalnie zabronione.
 
Nie bylibyśmy i nie będziemy w stanie prowadzić działań na rzecz nieskrępowanego dostępu
 
do rejonów wspinaczkowych bez Waszego wsparcia. Wierzymy, że doceniacie naszą pracę i
 
widzicie jej pozytywne efekty.
 
Prosimy Was o pomoc finansową - na przykład poprzez odpis 1% podatku PIT na rzecz
 
Fundacji Kukuczki (KRS 0000084062) ze wskazaniem celu szczegółowego - NASZE
 
SKAŁY. Dziękujemy.