Log in
    

Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski prawomocnie uniewinnieni od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, uniewinniający Mariusza Biedrzyckiego od zarzutu zniesławienia Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA w Nowym Sączu. Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski stanęli przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z prywatnego oskarżenia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, z zarzutem zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA.

Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA zarzuciła Mariuszowi Biedrzyckiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „bieDruń”, pomówił za pomocą Internetu Fundację WSPINKA o postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności statutowej poprzez zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy”, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku na zasadzie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k, uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od powyższego zarzutu. Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA wniosła apelację. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Tym samym Mariusz Biedrzycki został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zniesławienia Fundacji WSPINKA.

Ponadto Mateusz Paradowski zarzucił Włodzimierzowi Porębskiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „Jacooś”, pomówił za pomocą Internetu Mateusza Paradowskiego o postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności jako prezesa zarządu Fundacji WSPINKA, poprzez przypisanie mu wypowiedzi o treści „Nasze Skały powinny zajmować się tylko pomocą rodzinom durniów, którzy zginęli w górach” w zamieszczonym na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisie, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k uniewinnił Włodzimierza Porębskiego od powyższego zarzutu. Mateusz Paradowski wniósł apelację od tego wyroku, niemniej wycofał ją w wyniku ugody zawartej z Włodzimierzem Porębskim. W związku z tym wyrok uniewinniający Włodzimierza Porębskiego od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego stał się prawomocny w wyniku cofnięcia apelacji.

Krótkie podsumowanie powyższej sprawy: cztery składy sędziowskie zajmowały się nią ponad cztery lata, odbywając 19 posiedzeń z udziałem stron. Najpierw, po odbyciu 3 posiedzeń z udziałem stron (22 listopada 2013 roku – 16 września 2014 roku), Sąd Rejonowy umorzył postępowanie z powodu braku znamion czynu zabronionego. Następnie Sąd Okręgowy (sąd II instancji), w wyniku zażalenia oskarżycieli prywatnych, po odbyciu 3 posiedzeń pomiędzy 12 grudnia 2014 roku a 23 czerwca 2015 roku, uchylił postanowienie umarzające postępowanie i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym. Kolejny raz sprawa stanęła na wokandzie 19 sierpnia 2015 roku i zakończyła się nieprawomocnym wyrokiem uniewinniającym 25 stycznia 2017 roku. W trakcie tego etapu postępowania odbyło się 12 posiedzeń sądu. Ostatecznie, po złożeniu apelacji przez oskarżycieli prywatnych i na jednej rozprawie, sprawa zakończyła się 9 stycznia 2018 roku prawomocnym wyrokiem utrzymującym wyrok uniewinniający w mocy.

Sąd Rejonowy zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, na rzecz odpowiednio Włodzimierza Porębskiego oraz Mariusza Biedrzyckiego, zwrot kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy. Ponadto Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA na rzecz Mariusza Biedrzyckiego zwrot kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu apelacyjnym.

 

Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski prawomocnie uniewinnieni od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA
Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, uniewinniający Mariusza Biedrzyckiego od zarzutu zniesławienia Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA w Nowym Sączu. Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski stanęli przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z prywatnego oskarżenia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, z zarzutem zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA.
Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA zarzuciła Mariuszowi Biedrzyckiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „bieDruń”, pomówił za pomocą Internetu Fundację WSPINKA o postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności statutowej poprzez zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy”, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku na zasadzie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k, uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od powyższego zarzutu. Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA wniosła apelację. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Tym samym Mariusz Biedrzycki został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zniesławienia Fundacji WSPINKA.
Ponadto Mateusz Paradowski zarzucił Włodzimierzowi Porębskiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „Jacooś”, pomówił za pomocą Internetu Mateusza Paradowskiego o postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności jako prezesa zarządu Fundacji WSPINKA, poprzez przypisanie mu wypowiedzi o treści „Nasze Skały powinny zajmować się tylko pomocą rodzinom durniów, którzy zginęli w górach” w zamieszczonym na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisie, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k uniewinnił Włodzimierza Porębskiego od powyższego zarzutu. Mateusz Paradowski wniósł apelację od tego wyroku, niemniej wycofał ją w wyniku ugody zawartej z Włodzimierzem Porębskim. W związku z tym wyrok uniewinniający Włodzimierza Porębskiego od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego stał się prawomocny w wyniku cofnięcia apelacji.
Krótkie podsumowanie powyższej sprawy: cztery składy sędziowskie zajmowały się nią ponad cztery lata, odbywając 19 posiedzeń z udziałem stron. Najpierw, po odbyciu 3 posiedzeń z udziałem stron (22 listopada 2013 roku – 16 września 2014 roku), Sąd Rejonowy umorzył postępowanie z powodu braku znamion czynu zabronionego. Następnie Sąd Okręgowy (sąd II instancji), w wyniku zażalenia oskarżycieli prywatnych, po odbyciu 3 posiedzeń pomiędzy 12 grudnia 2014 roku a 23 czerwca 2015 roku, uchylił postanowienie umarzające postępowanie i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym. Kolejny raz sprawa stanęła na wokandzie 19 sierpnia 2015 roku i zakończyła się nieprawomocnym wyrokiem uniewinniającym 25 stycznia 2017 roku. W trakcie tego etapu postępowania odbyło się 12 posiedzeń sądu. Ostatecznie, po złożeniu apelacji przez oskarżycieli prywatnych i na jednej rozprawie, sprawa zakończyła się 9 stycznia 2018 roku prawomocnym wyrokiem utrzymującym wyrok uniewinniający w mocy.
Sąd Rejonowy zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, na rzecz odpowiednio Włodzimierza Porębskiego oraz Mariusza Biedrzyckiego, zwrot kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy. Ponadto Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA na rzecz Mariusza Biedrzyckiego zwrot kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu apelacyjnym.