Log in
    

Zmarł Zbigniew Jaworowski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

12 listopada 2011 zmarł nagle po krótkiej chorobie w wieku 84 lat członek honorowy Polskiego Związku Alpinizmu prof. dr. hab. Zbigniew Jaworowski.

Zbigniew Jaworowski był wybitnym lekarzem radiologiem, specjalistą od skażenia promieniotwórczego i wpływu promieniowania jonizującego na organizmy. Od wczesnych lat pracował w Instytucie Badań Jądrowych, a następnie od r. 1993 w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w którym pełnił funkcję Kierownika Zakładu Higieny Radiacyjnej, a także przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Naukowej CLOR. Wieloletni Przedstawiciel Polski w Komitecie Naukowym ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), był w latach 90. ubiegłego stulecia przewodniczącym tego prestiżowego komitetu naukowego. W 1986 r. był członkiem rządowej komisji oceniającej skutki katastrofy w radzieckiej elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Zbigniew Jaworski

Taternictwo uprawiał od 1944 roku, a od 1950 był czynnym instruktorem, szeroko znanym pod pseudonimem Baca. Miał na swoim koncie szereg nowych dróg tatrzańskich i pierwszych przejść zimowych, m.in. jest współautorem (wraz ze Stanisławem Bielem) pierwszego powtórzenia drogi Łapińskiego i Paszuchy na Kazalnicy Mięguszowieckiej (1951 r.), a także pierwszego wejścia zimowego drogą klasyczną na płn.-zach. ścianie Mnicha.

Przez wiele lat prowadził badania lodowców w górach wysokich i śnieżników tatrzańskich pod kątem odkładających się w nich zanieczyszczeń przemysłowych i radiologicznych (m.in. w wyniku eksplozji jądrowych). Organizował wyprawy badawcze w Himalaje, Andy, na Spitsbergen i na Alaskę, w których brali również udział czołowi polscy alpiniści.

Pogrzeb Zbigniewa Jaworowskiego odbędzie się w piątek 18 listopada w Warszawie na cmentarzu komunalnym w Wólce Węglowej. Początek uroczystości o godz. 13.30 w domu pogrzebowym (sala świecka).

Źródło: pza.org.pl