Log in
    

Apel do taterniczek i alpinistek PZA

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

pzaKoleżanki !!! Zjednoczmy się i stwórzmy swoją reprezentację w PZA, zgłaszając powołanie Komisji Alpinizmu i Himalaizmu Kobiet, której zadaniem będzie wspieranie działalności taternickiej i alpinistycznej członkiń klubów zrzeszonych w związku.

Utworzona Komisja będzie głównym ogniwem łączącym kobiety z poszczególnych klubów ze Związkiem. Podobnie jak istniejące już komisje PZA, będzie pełniła rolę doradczą i opiniującą oraz będzie dbała o rozwój alpinizmu kobiet.


Zgodnie ze Statutem Związku istnieje możliwość powołania takiej komisji, zaś zgodnie z aktualnym Regulaminem Pracy Zarządu utworzenie jej może zgłosić grupa inicjatywna.


Wersja regulaminu bez poprawek: http://www.pza.org.pl/download/316206.pdf


Regulamin Pracy Zarządu po poprawkach dokonanych na posiedzeniu Zarządu PZA w dniu 19 maja 2010r.

Zmiana paragrafu 4 brzmi:

Komisje i zespoły robocze.

1. Zarząd ustala liczbę Komisji, zakres ich kompetencji oraz podejmuje decyzje dotyczące ich składu osobowego, a w szczególności:

1/ powołuje lub odwołuje przewodniczącego komisji i jej członków,

2/ rozwiązuje komisję.

2. Zarząd może powołać przewodniczącego i członków komisji zgodnie z wolą klubów reprezentujących daną specjalność, oraz grupy inicjującej powstanie komisji.

3. Członkami Komisji mogą zostać osoby nie będące członkami Zarządu. Mogą one pełnić funkcję przewodniczącego komisji.

4. Komisja nie może liczyć mniej niż trzy osoby.

5. Za pracę komisji odpowiada jej przewodniczący i członkowie.


W polskim środowisku alpinistycznym już od pewnego czasu da się zauważyć znaczną grupę wspinających się kobiet. Jednak poza dość dobrą pozycją w rankingu światowym naszych pań walczących o Koronę Himalajów, obecne osiągnięcia sportowe kobiet nie są znaczące. Można nawet powiedzieć, że są słabe. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczyny są chętnie przyjmowane do klubów wysokogórskich.


Uważam, że obecność wspinających się kobiet w klubach jest wystarczającym powodem, by stworzyć dla nich odmienną kategorię kwalifikacyjną. Potrzebne jest odpowiednie wsparcie w celu podniesienia poziomu sportowego taterniczek i alpinistek np. poprzez organizowanie szkoleń i zgrupowań centralnych. Zdobycie przez kobiety samodzielności we wspinaniu zaowocuje powstaniem zespołów kobiecych. Należy mocniej niż dotychczas wspierać poczynania kobiet w górach wysokich i najwyższych, ułatwiać im organizowanie wypraw, jak również pomagać kobietom starającym się uczestniczyć w ambitnych wyprawach sportowych i himalajskich. Kobiety w PZA powinny być bardziej doceniane.


To są tematy, którymi mogłaby zająć się nowopowstała Komisja.


Nadszedł czas by zjednoczyć się, mówić silniejszym głosem, wspólnie dobierać cele i dążyć do ich realizacji. Środowisko kobiet wspinających się powinno mieć swoją reprezentację w PZA. Nikt bowiem nie zadba lepiej o sprawy kobiet jak reprezentująca taterniczki i alpinistki odpowiednia komisja, którą należy niezwłocznie powołać. Proszę wszystkie koleżanki chętne do działania na rzecz wzmocnienia pozycji wspinających się kobiet w PZA o pomoc w zjednoczeniu się.


Koordynacją projektu w pierwszej fazie zajmę się osobiście. Proponuję sporządzić w poszczególnych klubach zestawienie imienne taterniczek i alpinistek (imię i nazwisko, adres mailowy, podpis wyrażający chęć powołania Komisji Alpinizmu i Himalaizmu Kobiet ) oraz wybrać spośród swojego grona przedstawicielkę do grupy inicjatywnej zgłaszającej powstanie Komisji. W przypadku większej liczby pań działających w konkretnym klubie, proponuję na każde 20 koleżanek jedną przedstawicielkę. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.


Przygotowane listy z podpisami proszę przesłać na adres biura PZA.


Rozmowy na temat powstania i zadań przyszłej Komisji zapoczątkujemy na zgrupowaniu w Morskim Oku (19-27.02.2011).


Czekam na Wasze zgłoszenia, propozycje, uwagi.


Danuta Wach

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom. 607 668 531

tel. stacjonarny i faks. 34/315 60 70