Log in
    

Bezpieczny powrót - plusy i minusy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót PZU pojawiło się w 2012 roku i zostało opracowane wspólnie z PZA (Polskim Związkiem Alpinizmu), ale mogą z niego korzystać również osoby niezrzeszone w tym związku. Dedykowana jest ona dla amatorów, turystów, zawodników. Jest ona realną alternatywą dla członkostwa w Alpenverein (ubezpieczenie w pakiecie) i warto więcej o niej napisać. 

Poniżej prezentacja oferty, a na koniec plusy i minusy.

Bezpieczny Powrót to dedykowane roczne ubezpieczenie turystyczne dla pasjonatów gór. W ramach polisy mamy zabezpieczony wyjazd za granicę na wyprawy indywidualne i grupowe.

Ubezpieczenie obejmuje sporty podwyższonego ryzyka takie jak:

Z perspektywy wspinacza / turysty górskiego - wspinaczka skałkowa, skalna, wysokogórska, wyprawy / wędrówki górskie, turystykę wysokogórską, uczestnictwo w biegach i maratonach górskich.

Z perspektywy narciarza lub snowboardzisty- jazdę na nartach i snowboardzie (także poza oznakowanymi trasami), snowboarding ekstremalny, freeride i skitury, snowboarding wysokogórski i prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe.

Z perspektywy rowerzysty - wyprawy rowerowe, kolarstwo górskie, downhill. Są oni również ubezpieczeni na trasach dopuszczonych do ruchu samochodowego.

Inne sporty - airboarding, snake gliss, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, snowscooting, icesurfing.

Z perspektywy zawodnika - Bezpieczny Powrót działa podczas uprawiania dyscyplin sportowych w ramach imprez lub zawodów organizowanych lub współorganizowanych przez PZA, kluby członkowskie PZA lub międzynarodowe federacje członkowskie, których członkiem jest PZA. Ochrona działa także wtedy gdy ubezpieczony bierze udział w zawodach jako reprezentant PZA.

Kto może się ubezpieczyć?

Jak pisze ubezpieczyciel: „KAŻDY”. Jest to uniwersalne ubezpieczenie dla miłośników gór - dlatego ochrona obejmuje każdego, zarówno osobę która wyjeżdża na wyjazd w celach rekreacyjnych lub służbowych, jak i amatorów czy wyczynowców.

O ile każdy – zdrowy – człowiek może się ubezpieczyć, tak występują ograniczenia w stosunku do „celu” górskiego (przykładowo powyżej 7600 m n.p.m. Bezpieczny Powrót nas nie obejmie). Szerzej obostrzenia opisują w dalszej części artykułu.

Zakres polisy Bezpieczny Powrót

Ubezpieczenie posiada dwa warianty - podstawowy i rozszerzony. Oba pakiety zapewniają ochronę (na różne sumy) w zakresie akcji ratunkowych (w tym z użyciem helikoptera), kosztów leczenia, kosztów transportu do kraju, odpowiedzialności cywilnej, pomocy prawnej i ubezpieczenia bagażu.

Poniżej tabelka porównawcza pomiędzy pakietem podstawowym i rozszerzonym:

Zakres

Wariant podstawowy

Wariant rozszerzony

Koszt polisy

253 zł

521 zł

Akcja ratunkowa (w tym z użyciem helikoptera)

100 000 zł

250 000 zł

Koszty transportu do kraju

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Koszty leczenia

250 000 zł

250 000 zł

a) limit na koszty leczenia ambulatoryjnego

10 000 zł

20 000 zł

b) udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego
i zakupu leków

300 zł

300 zł

OC za szkody na osobie (działa na całym świecie)

500 000zł

500 000 zł

OC za szkody na mieniu (działa na całym świecie)

100 000 zł

100 000 zł

Pomoc prawna

20 000 zł

35 000 zł

Bagaż

2 000 zł

3 000 zł

Dodatkowe rozszerzenia:

Opcja objęcia ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Możliwość ubezpieczenia wyprawy do wysokości 7 600 m n.p.m.

Możliwość wydłużenia maksymalnego jednego wyjazdu do 16 tygodni,

Koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej / chronicznej,

Opcja ubezpieczeniowa na ryzyka wynikające z działań wojennych,  aktów terroryzmu, lub stanu wyjątkowego.

NNW

Ubezpieczenie Bezpieczny Powrót ma opcję rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Koszt takiego pakietu indywidualnego zaczyna się od 260 zł. Za dodatkowe 46 zł otrzymujemy ochronę na sumę 50 tys. złotych. Obowiązuje ono również przy sportach wysokiego ryzyka.

Co ciekawe do wyboru macie osiem wariantów ubezpieczenia:

1) dla sumy ubezpieczenia 50.000 zł – 40 zł;

2) dla sumy ubezpieczenia 100.000 zł – 80 zł;

3) dla sumy ubezpieczenia 150.000 zł – 120 zł;

4) dla sumy ubezpieczenia 200.000 zł – 160 zł;

5) dla sumy ubezpieczenia 300.000 zł – 250 zł;

6) dla sumy ubezpieczenia 500.000 zł – 420 zł;

7) dla sumy ubezpieczenia 750.000 zł – 630 zł;

8) dla sumy ubezpieczenia 1.000.000 zł – 840 zł

NNW można wykupić indywidualnie również w pakiecie partnerskim i rodzinnym, czyli przykładowo jedna z osób może wybrać ubezpieczenie NNW na 50 tys., a druga na 200 tys. złotych.

Świadczenie w razie wypadku wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu - w przypadku śmierci jest to 100%.

Zakres terytorialny

Jest to ubezpieczenie turystyczne działające poza granicami Polski. Aczkolwiek działa ona na terytorium naszego kraju od momentu rozpoczęcia podróży, której cel jest za granicą. Pozostałe elementy ubezpieczenia - koszty leczenia, ratownictwo czy NNW nie są aktywne na terenie Polski.

W grę wchodzą jednorazowe wyjazdy trwające nie dłużej niż 8 tygodni. Przy dłuższych podróżach (trwających do 16 tygodni) ubezpieczenie można rozszerzyć.

Bezpieczny Powrót obowiązuje na całym świecie z wyłączeniem Arktyki, Antarktydy i Grenlandii. Obowiązuje do wysokości 6000 m n.p.m. (możliwość rozszerzenia do 7600 m n.p.m.).

Kluczowa jest kwestia na jakiej wysokości doszło do wypadku. Jeżeli wypadek przydarzy się na wysokości powyżej 6000 metrów ubezpieczenie nie zadziała.

{loadsposition user3}

Jak długo trwa polisa?

Ubezpieczenie jest ważne rok od złożenia wniosku i można złożyć go w dowolnym dniu. Nie przedłuża się ono automatycznie tak jak Alpenverein. Zaczyna obowiązywać od wskazanego we wniosku dnia (wpłata składki możliwa do 3 dni od złożenia wniosku). Ten dzień można wyznaczyć nawet do 60 dni naprzód.

Ubezpieczenie ma charakter roczny, niemniej jednorazowy wyjazd może trwać - zależnie od opcji 8 lub 16 tygodni. Aby ochrona ponownie była aktywna wymagany jest chociaż jednodniowy powrót do kraju.

Cena za cały pakiet

Pakiet podstawowy ubezpieczenia kosztuje 253 zł (220 zł dla osób zrzeszonych w PZA oraz ratowników GOPR). Dodatkowo mamy możliwość wykupienia „pakietu partnerskiego“ (ubezpieczony i osoba bliska) za 405 zł (352 dla osób zrzeszonych w PZA oraz ratowników GOPR). Dla rodzin do 5 osób najbardziej korzystny będzie „pakiet rodzinny“ za 418 zł (363 dla osoby zrzeszonej w PZA).

Bezpieczny Powrót mogą również wykupić osoby niepełnoletnie za 127 zł (110 zł dla osób zrzeszonych w PZA).

Osoby, którym nie wystarcza pakiet podstawowy, niech zainteresują się „Pakietem Rozszerzonym“. Kosztuje on 521 zł i jest dostępny tylko w wersji indywidualnej. Warto dodać, że dla członków Polskiego Związku Alpinizmu oraz ratowników GOPR przewidziano 15% rabat.

bezpieczny-powrot-ubezpieczenie-wspinaczka-gorska.jpg

Co ubezpieczenie nie obejmuje?

Obostrzenia

W przypadku rozszerzenia polisy do 7600 m n.p.m nie trzeba przygotowywać indywidualnej oceny ryzyka, ale muszą być spełnione trzy warunki:

- należy wykonać badania medyczne przed wyprawą i uzyskać pozytywną opinię lekarza

- ubezpieczony musi posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej.

- wyprawa nie może być zaplanowana na dotarcie na wysokość ponad 7600 m n.p.m

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Wypełniasz wniosek online na stronie, a następnie opłacasz składkę (online PayU lub tradycyjny przelew na konto). Płatność można dokonać jednorazowo lub rozłożyć ją na dwie lub cztery raty.

Po zarejestrowaniu wniosku na twój adres e-mail zostanie przesłana elektroniczna polisa, będąca potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia. Po kilku dniach na podany adres korespondencyjny przyjdzie plastikowa karta ubezpieczenia (imię, nazwisko, numer polisy, zakodowane dane osoby ubezpieczonej w języku angielskim). W bonusie otrzymasz bony rabatowe na zakupy w sklepie outdoorowym.

Co robisz w razie wypadku?

Kontaktujesz się z Centrum Alarmowym PZU (+48 22 566 55 44) lub najpierw z ratownikami górskimi (jeśli sytuacja tego wymaga). Oni już zorganizują niezbędną pomoc. Obsługa Centrum Alarmowego jest w języku polskim, co dla niektórych osób może być dużym plusem.


Podsumowując Bezpieczny Powrót jest to ubezpieczenie dedykowane dla ludzi uprawiających sporty outdoorowe.

+ możliwość wyboru pomiędzy pakietami ubezpieczenia (podstawowy i rozszerzony)

+ dodatkowo możliwość wykupienia rozszerzeń (np. ubezpieczenie do wysokości 7600 m n.p.m.)

+ zniżki dla członków Polskiego Związku Alpinizmu

+ możliwość rozszerzenia o ubezpieczenie NNW

+ OC działa na całym świecie

+ Świetna oferta dla fanów outdooru, jak na polski rynek

+ Pełna obsługa po polsku

+Elastyczny czas ochrony, od momentu złożenia wniosku przez 365 dni.

- limit na wyprawę ratunkową mógłby być wyższy (120 000 – 140 000 zł), aczkolwiek jest opcja na 250 tys. zł.

- Ubezpieczenie bagażu na 2000 zł (3000 zł rozszerzona) to nieco zbyt mało dla wspinaczy górskich, których plecak ze szpejem to koszt co najmniej 5000 zł. Pewnie przy innych sportach to jest ok, ale wydaje mi się, że dla wspinaczy powinno być rozszerzenie opcji na bagaż.