Log in
    

Park Narodowy Gór Stołowych - uwagi do planu ochrony

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26 marca br. dyrektor operacyjny Włodzimierz Porębski, w imieniu Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, złożył w Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych uwagi dotyczące projektu planu ochrony przyrody Parku Narodowego Gór Stołowych, w zakresie dotyczącym udostępnienia terenu Parku dla działalności wspinaczkowej.

W piśmie został zawarty wniosek o udostępnienie następujących rejonów (z ograniczeniami):
- Szczeliniec Wielki – ściany południowo-wschodnie (od schodów wejściowych do południowego tarasu widokowego),
- Szczeliniec Wielki - ściany północno-zachodnie (poniżej tarasu widokowego - od schodów wejściowych do turni Mamut),
- Szczeliniec Mały - ściany północne masywu, poza obszarem objętym ochroną ścisłą (z wyłączeniem wierzchowiny Małego Szczelińca),
- skały na północny wschód od Pasterki,
- Białe Ściany (bez możliwości instalowania nowych stałych punktów asekuracyjnych),
- Narożnik,
- Kopa Śmierci (od Narożnika do Trzmielowej Jamy),
- Pod Starym Biwakiem,
- Radkowskie Skały (Baszty) – ściany masywu wzdłuż zielonego szlaku z wyłączeniem skałek ostańcowych na wierzchowinie,
- Radkowskie Skały (Baszty), skałki na wierzchowinie (bez możliwości instalowania nowych punktów asekuracyjnych),
- Filary Skalne (od Sroczego Zakrętu do Kamieniołomu).
Należy mieć na uwadze, że ostateczna lista skał dopuszczonych do wspinania może się różnić od powyższej.

Ograniczenia dostępu dotyczą wyłączenia, w okresie od 1 lutego do 31 lipca, obszarów związanych z gniazdowaniem tych ptaków, dla których ściany skalne są naturalnym miejscem lęgowym, oraz z wyłączeniem możliwości wspinania bezpośrednio po opadach deszczu i w przypadku, gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka.

Pismo zawiera również wniosek dotyczący zniesienia opłat, którym w Parku Narodowym Gór Stołowych podlega, jako jedyna, działalność wspinaczkowa. IŚW „Nasze Skały”, przywołując zasadę równoważnego traktowania podmiotów i osób korzystających z zasobów przyrodniczych, wystąpiła o zniesienie tych opłat.

W obszernym uzasadnieniu wniosków znalazły się dane świadczące o niskiej antropopresji wspinaczy na terenie Parku – głównie dzięki ich wysokiemu poziomowi świadomości i kultury ekologicznej, przejawiającym się nie tylko w powszechnym stosowaniu tzw. „zasad piaskowcowych”, ale także korzystnym wpływie, jaki ma obecność wspinaczy na ochronę przyrody Parku.

Powyższe wnioski konsultowane były z Markiem Szarkowskim i Tomaszem Anteckim z ŁKW, którzy także złożyli osobne pisma z uwagami do planu ochrony przyrody PNGS.

Włodzimierz Porębski
Dyrektor Operacyjny
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.

Dodaj komentarz
Komentarze są moderowane, więc ich publikacja może trochę potrwać :).