Log in
    

Projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu "Pazurek"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na prośbę firmy ekologicznej opracowującej projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu "Pazurek", przygotowałem część wspinaczkową opracowania.

Biorąc pod uwagę analizę przyrodniczą oraz historyczne uwarunkowania (pierwszeństwo funkcjonowania wspinania przed ustanowieniem rezerwatu, niewielkie zagrożenie dla przyrody rezerwatu ze strony wspinaczy i grotołazów), zaproponowałem udostępnienie do wspinaczki skalnej niżej wymienione turnie bądź ściany skalne położone na terenie rezerwatu "Pazurek:

1a. Zubowe Skały - Główny Mur (Wielki Mur)

1b. Zubowe Skały - Boczny Mur

1c. Zubowe Skały - Zielona Ściana

1d. Zubowe Skały - Babka

1e. Zubowe Skały - Kwadratowa

1f. Zubowe Skały - Biała

1g. Zubowe Skały - Ostatnia

2. Jastrząbka - w części głównego spiętrzenia (północna ściana)

3. Mała Skałka (Turnia Jaroszowiec)

pod następującymi warunkami:

1. Dopuszczenie wspinaczki stylami:

- tradycyjna wspinaczka klasyczna

- wspinaczka sportowa

- wspinaczka techniką TR ("na wędkę")

- buldering

2. Dopuszczenie instalacji stałych punktów asekuracyjnych jedynie na skałach udostępnionych do wspinania, z tym, że:

- instalowane mogą być jedynie punkty atestowane, ze stali nierdzewnej, wklejane, w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej skały (zakaz instalacji punktów asekuracyjnych rozprężeniowych oraz haków skalnych szczelinowych),

- punkty stanowiskowe (łańcuchy zjazdowe) instalowane mogą być jedynie poniżej górnej krawędzi ścian,

- kotwy wklejane instalowane mogą być jedynie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie.

3. Zakaz wspinaczki techniką sztucznych ułatwień i techniką dry-toolingu.

4. Zakaz wykonywania na skale rysunków i innych oznaczeń dróg.

5. Zakaz organizacji imprez masowych i grupowych, w tym tzw. imprez integracyjnych, zawodów i mitingów wspinaczkowych i jaskiniowych.

6. Zakaz wytyczania nowych dróg wspinaczkowych na ścianach skalnych, na których znajdują się mchy, porosty i inna roślinność naskalna, bez wcześniejszej oceny zagrożeń dla przyrody rezerwatu .

7. Dojście do miejsc udostępnionych wspinaczkowo najkrótszą drogą od szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych do miejsc udostępnionych do wspinania.

Dla taternictwa jaskiniowego zaproponowałem udostępnienie wszystkich obiektów jaskiniowych na terenie rezerwatu pod następującymi warunkami:

1. Zakaz używania otwartego ognia, w tym oświetlenia acetylenowego.

2. Maksymalna liczba członków jednego zespołu jaskiniowego - 8 osób.

3. Zakaz eksploracji namulisk jaskiniowych oraz lejów krasowych bez odrębnego zezwolenia.

4. Zakaz biwakowania na terenie rezerwatu.

Rezerwat Pazurek leży na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Olkusz. Plan ochrony przyrody dla rezerwatu sporządza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Przypominam, ze zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art 15 pkt. 17), na terenie rezerwatów przyrody zabrania sie wspinaczki oraz eksploracji jaskiń z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Włodzimierz Porębski